Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Innrapportering av økonomiske konsekvenser
coronabasketstor3.png

Innrapportering av økonomiske konsekvenser

Vi oppfordrer alle basketklubber som har blitt økonomisk berørt av korona-situasjonen om å innrapportere dette til Norges Idrettsforbund.

23.mars sendte Norges idrettsforbund  ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ba klubbene om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

Svarene er imidlertid veldig viktige for at NIF skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter. 

Vedlagt finner dere en kopi av nyhetsbrevet som ble sendt ut, http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF samt en kopi av hvordan undersøkelsen fungerer.

Nyhetssaken fra idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/