Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Går mot oppstart i toppidretten
corona612_ntb.jpg

Går mot oppstart i toppidretten

NBBF har blitt informert om at stans i toppidretten vil opphøre fra og med 1. februar 2021.

Dette gjelder også klubber og utøvere som har bosted i de ti nedstengte kommunene på Østlandet.

NBBF oppfordrer alle til å vise varsomhet i gjennomføringen av organisert aktivitet.

Norges idrettsforbund har bedt alle særforbund om å gjennomgå sine toppidrettsprotokoller og vurdere ytterlige innstramminger med utvidede smittevernstiltak for å gjennomføre idrettsaktivitet trygt og forsvarlig.

NBBFs beredskapsgruppe har vedtatt følgende innstramninger for BLNO:

Skjerpede tiltak for BLNO - gjelder fra og med 1.februar 2021- inntil videre

 

Trening:

- treningsgruppene reduseres til 16 spillere

- 72 timer karantene mellom treningsgrupper

 

Arrangement:

- alle funksjonærer skal gå med munnbind (se oppdatert oversikt over antall funksjonærer tillatt i veilederen)

- ingen publikummere

- innstramminger på lagbenken (kun spillere, lisensierte trenere og autorisert medisinsk personell)

 

Reise:

- Anbefaler reise med privattransport på de strekningene det lar seg gjøre

 

NBBF avventer informasjon fra helgens pressekonferanse, før vi kan uttale oss om hvordan dette påvirker neste ukes kamper, sier sportsjef Brent Hackman.

Veilederen for basketaktivitet oppdateres over helgen.