Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Gratis digital oppmøteregistrering
RS Basketnights 2016.jpg

Gratis digital oppmøteregistrering

Norges Idrettsforbund og Vipps tilbyr nå idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett en gratis digital besøksregistrering for arrangementer.

Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes Covid-19 smitte i tilknytning til idretten. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon og sikrer digital besøksregistrering som gjør det raskt og effektivt å kontakte deltakere på et idrettsarrangement dersom det blir avdekket koronasmitte.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

Slik benyttes løsningen:
Besøkende med idrettens ID eller Vipps skanner enkelt en QR kode og vil umiddelbart bli registrert i løsningen med navn og telefonnummer til arrangementet. For andre besøkende kan man registreres manuelt i samme løsning. For Norges idrettsforbund har det vært viktig å tilby idrettslagene en gratis, enkel og trygg løsning for å håndtere oppmøteregistrering. Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.

 

OBS! Spørsmål angående oppmøteregistreringsløsningen må tas med NIF Support. Tlf: 21 02 90 90. E-post: support@idrettsforbundet.no

Se også Veiledning for gjenåpning av basketballaktiviteten her.