Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Begrensninger på reiser til konkurranser
corona612_ntb.jpg

Begrensninger på reiser til konkurranser

NBBF følger med på smitteutviklingen i samfunnet og potensielle konsekvenser dette kan få for blant annet avvikling av seriespill.

Særlig gjelder dette i barne- og ungdomsidretten vår. 

NIF har presisert at barne- og ungdomsidretten kan starte opp konkurranseaktivitet igjen innenfor særidrettenes regionale geografiske inndeling.

Det er foreløpig usikkerhet knyttet til når vi kan starte opp igjen med aktivitet for breddeidretten vår (senior).

 

Beredskapsgruppen i NBBF har med dette som bakgrunn vedtatt følgende:

Ingen klubber/lag vil få godkjent å delta i konkurranser utenfor sin regions geografiske grense ut 2020

Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer/kamper i Norge med utenlandske lag ut 2020.

Ingen klubber/lag vil få godkjent deltagelse i turneringer/kamper i utlandet ut 2020.

 

Unntatt fra ovenstående er aktivitet definert som toppidrett av NIF (Landslag, BLNO Kvinner og BLNO Menn).

Klubber som omfattes av unntaket må søke NBBF ved sportssjef Brent Hackman om tillatelse innen 14 dager før avreise.

Søknaden skal inkludere deltakerliste, dato og sted og destinasjonenes fargekode gitt av myndighetene, samt en kort oppsummering av smittevernstiltak tilknyttet idretten.