Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Basketskoler er tillatt i sommer
corona612_ntb.jpg

Basketskoler er tillatt i sommer

Nye retningslinjer for idrett og arrangementer 15. juni åpner for arrangementer med inntil 200 deltakere.

15. juni 2020 kom det en ny oppdatering av koronavettreglene for idretten:

 • Ingen endringer for voksne fra 20 år og oppover.
 • Det åpnes for idrettskoler/aktivitetsleir for barn og unge opp til og med 19 år.
  • Basketskoler kan arrangeres denne sommeren.
  • Begrenset oppad til 200 deltakere, men deles opp i treningsgrupper som ikke bør overstige 20 personer.
  • Treningsgruppene bør ha faste deltakere gjennom arrangementet, og bytting/blanding av grupper bør begrenses.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.
  • Unntaket fra kravet om 1 meters avstand gjelder kun under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de gjeldende smittevernråd ellers.
  • Deltakere bør oppfordres til å unngå å møte opp til arrangementet før planlagt oppstart, og til å forlate området ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger.
  • Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande de evt. mindre gruppene.
  • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet arrangementet, utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.
  • For arrangører er det utarbeidet en Risikovurdering for arrangementer for barn og unge og en Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer for barn og unge.
 • Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
  • å følge relevante standarder om smittevern.
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

 

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. Se Avstand, karantene og isolering
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

 

Dersom arrangementet inkluderer aktiviteter hvor deling av utstyr er aktuelt, se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

 

Lenke til Folkehelseinstituttets sider om Idrett og trening.

Lenke til Folkehelseinstituttets sider om Arrangementer, samlinger og aktiviteter.