Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Påminnelse om koronavettreglene
corona612_ntb.jpg

Påminnelse om koronavettreglene

Etter et par uker med tilnærmet normal aktivitet for de yngste basketballspillerne, ser vi at det er behov for noen presiseringer.

Den siste oppdateringen på koronavettreglene for barn og unge under 20 år, kom 1. juni:

  1. Trening med inntil 20 personer er tillatt, må være samme gruppe over tid.
  2. Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng.
  3. Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten.
  4. Utstyret må vaskes. Hendene må vaskes før og etter trening.
  5. Økten skal gjennomføres på en måte som unngår skader.

For voksne er reglene fortsatt noe strengere, som utelukker muligheten for forsvarsspill, og dermed treningskamper. Se egen koronaside for mer informasjon. Rullestolbasketgrupper følger samme regler som alderen de tilhører. Er det spillere fra 20 år og oppover, må samtlige spillere overholde koronavettreglene som gjelder for voksne.

 

Det kommet en del spørsmål den siste tiden, derfor vil vi minne om hvilke regler som gjelder, og belyse eventuelle gråsoner.

Spillere kan foreløpig kun delta på treninger med en fast treningsgruppe. Denne treningsgruppen kan ikke overstige totalt 20 personer.

Klubber kan ikke arrangere treninger med ulike treningsgrupper i samme klubb, treningsgrupper med spillere fra andre klubber, eller basketskoler der det legges opp til treninger med spillere fra andre klubber.

Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten i klubbens regi. Klubben er ansvarlig for å smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.

Spillere kan dele utstyr og ball. Utstyret bør desinfiseres etter bruk. Dersom ballen brukes av flere treningsgrupper, bør også den desinfiseres. Dersom ballen brukes kun av en treningsgruppe, og god håndhygiene ivaretas før og etter bruk vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.

Klubben bør organisere treningstiden slik at 1 meteres regelen kan opprettholdes når lag avslutter og påbegynner sine treninger.

Reglen som gjelder arrangement med opp til 50 personer, tillater samlinger, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. Er det arrangement med opp til 50 personer, eller fra ulike klubber gjelder 1 meters regelen før, under og etter arrangementet.