Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Forbudt med basketballaktivitet i de berørte kommunene - OPPDATERT
corona612_ntb.jpg

Forbudt med basketballaktivitet i de berørte kommunene - OPPDATERT

Beredskapsgruppen i NBBF har fattet vedtak.

Sett i lys av smittesituasjonen og regjeringens raskt innførte tiltak, har Beredskapsgruppen i NBBF fattet følgende vedtak:

All basketballaktivitet, dette inkluderer trening og kamper, er forbudt frem til og med 31. januar i de kommunene som er omfattet av nasjonale vedtak. Dette gjelder foreløpig følgende kommuner:

Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo.

 

OPPDATERING: Det er tillatt med trening for barn og unge under 20 år i de 15 randsonekommunene:

Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvedt.

Spillere bosatt i en av de ti førstnevnte kommuner, kan ikke delta på treninger i andre kommuner.

 

Vi oppdaterer fortløpende og henstiller klubbene til å rette seg etter nasjonale og lokale vedtak.