Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Vedtak om endringer for kommende arrangementer
corona612_ntb.jpg

Vedtak om endringer for kommende arrangementer

Oppdatering på veileder i etterkant av forbundsstyremøte 29. januar.

Regjeringen har i den senere tid iverksatt flere innstramninger nasjonalt som har påvirket idretten. Enkelte kommuner har også nye kommunale tiltak klubber må tas hensyn til.

Beredskapsgruppen er i kontinuerlig dialog med NIF og andre særforbund for å sikre at våre tiltak og retningslinjer er i henhold til vedtatte smittevernstiltak. NIF arbeider også aktivt med kulturdepartementet for å sikre gjenåpning av idretten på en forsvarlig måte.

Beredskapsgruppen og forbundsstyret vedtok en rekke endringer på NBBF arrangement i tiden fremover.

Regionalt seriespill
NBBF planlegger å bruke tidsrommet mars-mai åpent til å gjennomføre regionalt seriespill. Dersom nasjonale restriksjonene åpner opp for kamper tidligere, vil regioner kunne igangsette seriespillet med kort frist.

Innstramninger på arrangement
Beredskapsgruppen har innført innstramminger på BLNO arrangement. Endringene sendes ut til klubbene direkte og oppdateres i veileder for gjenåpning av basketaktiviteter mandag 8. februar.
Det vil også bli innstramminger på øvrige basketarrangement i tråd med innstramminger på BLNO kamparrangement, disse vil bli oppdatert i veilederen.

Utenlandske reiser
NIF har publisert på sine sider en konkretisering av innstramminger som gjelder internasjonale reiser i idrettssammenheng. Basert på denne informasjonen har NBBF beredskapsgruppe vedtatt at det ikke vil bli godkjent søknader om spill i utlandet ut sesongen.

«For breddeidrettsutøvere vil derimot utenlandsreiser for å trene eller konkurrere anses som en fritidsreise som ikke er nødvendig.»

UNM kvalifisering
Forbundsstyret har vedtatt endringer på UNM sluttspillet og kvalifisering til mesterskapet grunnet restriksjoner på smittevernstiltakene. NBBF ser at arrangementene blir for store til å opprettholde godt smittevern. Forslag til endringen baserer seg på å gjøre kvalifisering og sluttspillet til mindre arrangement med så få kontaktpunkter som mulig.

  • UNM kvalifisering i februar/mars avlyses.
  • Kvalifisering til UNM sluttspillet gjøres via wild-card kamper.
    Informasjon om wild-card kamper publiseres på en senere anledning, senest 19. februar.
  • UNM sluttspillet reduseres fra 12 deltakende lag til 8.

Beslutningen om å redusere antall deltakende lag fra tolv til åtte begrunnes i størrelsen på turneringen, og antall personer som er på reis. Det er også tenkt at kvinne- og herredelen av turneringen skilles i større grad slik at det blir færre kontaktpunkter mellom deltakerne.

BLNO kvalifisering
BLNO kvalifisering 2021 er avlyst, og normal opprykk og nedrykk ikke er gjeldende.