Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Alle kamper og konkurranser i helgen utsettes - OPPDATERT
corona612_ntb.jpg

Alle kamper og konkurranser i helgen utsettes - OPPDATERT

Utsettelsen kommer som følge av de skjerpede smittevernstiltakene.
OPPDATERT 6. NOVEMBER: BLNO-kampene i helgen går som oppsatt, men med lokale tilpasninger i publikumsantallet. Fra og med tirsdag, og ut november spilles kampene i Oslo uten publikum. 

Beredskapsgruppen foretar ny vurdering av regionalt seriespill på tirsdag 10. november.


Sett i lys av torsdagens pressekonferanse der nye koronatiltak ble redegjort for, har NBBFs beredskapsgruppe vedtatt at alle kamper og konkurranser for barn- og unge utsettes fra og med fredag 6.11 til og med tirsdag 10.11.
 
Dette gjelder alle kamper og konkurranser for Easybasket og aldersbestemte regionale serier. NBBF vil i starten av neste uke komme med oppdatert informasjon om veien videre for kamp- og konkurranseaktivitet, for barn og unge.
 
Trening i klubb avklares på lokalt nivå i samarbeid med lokale helsemyndigheter og idrettslag.