Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Åpner opp for digitale årsmøter
RS Basketnights 2016.jpg

Åpner opp for digitale årsmøter

Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene idrettens Office 365 pakke kostnadsfritt ut juni.

All informasjon i denne nyhetssaken er samlet i dette PDF dokumentet: 

DIGITALE ÅRSMØTER

 

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte.

Les mere om dette her:

https://fzfkxymj.mnm.as/r/96166/598136361/9208?l=nb-NO

 

Slik avholder idrettslaget et digitalt årsmøte

Å avholde et digitalt årsmøte, er i utgangspunktet ikke annerledes enn å avholde f.eks. et styremøte som videomøte/videokonferanse som mange idrettslag har erfaring med. NIF har utarbeidet en veileder for hvordan et digitalt årsmøte bør gjennomføres.

Her kan du lese hvordan et digitalt årsmøte gjennomføres:

GJENNOMFØRING AV DIGITALT ÅRSMØTE

 

Bruk iSonen som påmeldingsverktøy til årsmøtet

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bør melde seg på og registrerer sin e-postadresse innen en bestemt frist. NIF anbefaler å benytte iSonen som verktøy for påmelding.

Hvordan benytte og registrere seg som brukere i ISonen:

https://www.youtube.com/watch?v=KyO_sme5unE&feature=youtu.be

 

Hvis klubben har spørsmål eller utfordringer med å få dette til, kan de kontakte:

NIF Digital Support, på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag - torsdag kl. 08.00 - 19.00 og fredag kl. 08.00 - 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no

https://isonen.com/