Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Gjenåpningstrinn
Easy Basket 9 2019.jpg

Gjenåpningstrinn

I begynnelsen av april ble det vedtatt en plan med fire gjenåpningstrinn. Regjeringen har presisert at det ikke er satt noen datoer for når de neste trinnene vil begynne. Det vil hele tiden bli foretatt løpende vurderinger av når dette er mulig. Under finner du oversikten over retningslinjene for hver trinn. Per i dag er vi på trinn 1.

Uansett trinn oppfordrer vi til utendørs trening for de dette er mulig for. Sørg for å holde nødvendig avstand dersom det er flere som trener sammen. Det er også viktig å følge med på de lokale retningslinjene som til enhver tid gjelder der du bor.

Trinn 1

Trening og kamper for barn og unge under 20 år innen kommunegrensene er tillatt. Dersom barn og unge deltar i organisert trening i en annen kommune vil de kunne delta på arrangement med laget så lenge smittesituasjonen tillater det. Dette åpner for seriekamper og 3X3-turneringer for barn og unge under 20 år innen kommunegrensene.

Maks 10 personer kan være tilskuere på innendørs arrangement uten tilviste sitteplasser.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Trinn 2

Trening og kamper for barn og unge under 20 år innen kommunegrensene er tillatt. Dersom barn og unge deltar i organisert trening i en annen kommune vil de kunne delta på arrangement med laget så lenge smittesituasjonen tillater det. Lag som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere så fremt begge kommunene har lavt smittenivå. Dette åpner for seriekamper og 3X3-turneringer for barn og unge under 20 år innen kommunegrensene.

Maks 20 personer kan være tilskuere på innendørs arrangement uten tilviste sitteplasser.

Voksne: antall deltakere vurderes forløpende for innendørs og utendørs aktivitet. 

Trinn 3

Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs- og utendørs på tvers av kommunegrensene. Antall deltakere vurderes fortløpende. Dette åpner for regionale seriekamper og 3X3 Tour.

Voksne: antall deltakere vurderes forløpende. 

Trinn 4

Tilnærmet normal basketaktivitet med noen smittevernstiltak og begrensninger på antall deltakere.