Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / NBBF ansatte permitteres
NBBF Lagbilde tilpasset.png

NBBF ansatte permitteres

På grunn av avlyst aktivitet bortfaller mange arbeidsoppgaver for de ansatte. NBBF har derfor permittert flere av sine ansatte sentralt og regionalt.

Norges Basketballforbund rammes også av avlyst aktivitet. Store deler av arbeidsoppgavene til ansatte i NBBF er knyttet opp imot planlegging og gjennomføring av aktivitet. Forbundsstyret og administrasjonen har på lik linje med andre særforbund, med grunnlag i de anbefalinger som er gitt, avlyst alt av aktivitet, dette har nå ført til permitteringer.

Nesten halvparten av de ansatte i NBBF har blitt permittert, de permitterte jobber til og med fredag 3.april. På grunn av personvernhensyn opplyses det ikke hvilke ansatte som er permittert. Permitteringene er på ubestemt tid.

Ved e-post henvendelser til NBBF ansatte bes alle lese informasjonen de mottar via autoreply, dette er informasjon som veiledere dere til rette vedkommende som kan håndtere henvendelsen.

Det bes om forståelse for at det ikke kan garanteres for at alle henvendelser blir behandlet like raskt og effektivt i denne perioden da det er færre ansatte til å behandle henvendelsene.

 

Les mer om korona-situasjonen på basket.no:

https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

 

Spørsmål knyttet til korona-situasjonen rettes til: