Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / Dokumenter Region Midt

Dokumenter Region Midt

Her finner du relevante dokumenter for Region Midt.

NBBF trenerutvikling kurshefte nivå 1 2017.pdf
Opplæring Regionstinget 2020 NBBF Region Midt.mp4
RM - Treningstider Trondheim 2020-2021.pdf
RM - Treningstider Trondheim 2021-2022.pdf
RM - Treningstider Trondheim 2022-2023.pdf
RM - Treningstider Trondheim 2023-2024.pdf
RM 19 - Forretningsorden Regionsting 13.5.2019.pdf
RM 19 - NBBF Midt Innkalling saksliste Regionsting 13.5.2019.pdf
RM 19 - Regnskap 2018 og Budsjett 2019 til regionstinget.pdf
RM 19 - Sak 6 Forslag og saker til regionsting.pdf
RM 19 - Valgkomiteens Innstilling regionstyre NBBF Midt 2019.pdf
RM 20 - Fullmaktsskjema - Regionsting - NBBF Midt - 18.08.2020.pdf
RM 20 - Godkjent regnskap 2019 - ekstraordinært regionsting 25.06.20.pdf
RM 20 - Innkalling til Regionsting - NBBF Region Midt - 18.08.20.pdf
RM 20 - Regionsting protokoll 2020.pdf
RM 21 Budsjett 2021.pdf
RM 21 Forretningsorden Regionsting 27.4.2021.pdf
RM 21 Kontrollutvalgets beretning for 2020-signert.pdf
RM 21 Protokoll Regionsting 2021.pdf
RM 21 Regnskap 2020 underskrevet.pdf
RM 21 Saksliste Regionsting 2021.pdf
RM 21 Valgkomiteens innstiling 2021.pdf
RM 21 Årsberetning 2020 - oppdatert 28.04.21.pdf
RM 21 Årsberetning 2020.pdf
RM 22 - Region Midt kampreglement 2022 - pr 04.04.22.pdf
RM 22 Bekreftelse fra valgkomiteen.pdf
RM 22 Budsjett 2022-2023.pdf
RM 22 Forretningsorden Regionsting 04.04.22.pdf
RM 22 Forslag til endring av kampreglement NBBF Region Midt 2022.pdf
RM 22- Fullmaktsskjema - Ekstraordinært Regionsting - NBBF Midt - 17.10.22.docx
RM 22 Fullmaktsskjema - Regionsting - NBBF Midt - 04.04.22.docx
RM 22 Innkalling til ekstraordinært Regionsting 17. oktober 2022 - NBBF Region Midt.pdf
RM 22 Innkalling til Regionsting 2022.pdf
RM 22 Kontrollutvalgets beretning for 2021.pdf
RM 22 Protokoll Ekstraordinært Regionsting 2022 (signert).pdf
RM 22 Protokoll Regionsting 2022 (signert).pdf
RM 22 Regnskap 2021 ny 1.4.22 - med signatur.pdf
RM 22 Regnskap 2021 ny 1.4.22.pdf
RM 22 Regnskap 2021.pdf
RM 22 Saksliste Regionsting 04.04.22.pdf
RM 22 Styrets økonomiske beretning 2021 endret etter kommentar Regionstinget.pdf
RM 22 Styrets økonomiske beretning 2021.pdf
RM 22 Valgkomiteens innstilling 2022.pdf
RM 22 Årsberetning 2021 - oppdatert etter regionstinget.pdf
RM 22 Årsberetning 2021.pdf
RM 23 - Budsjett 2023.pdf
RM 23 - Forretningsorden 24.04.23.pdf
RM 23 - Fullmaktsskjema - Regionsting 2023.docx
RM 23 - Honorar og Bøtereglement 2023 (vedtatt styremøte 2023-06).pdf
RM 23 - Innkalling til Regionsting 2023.pdf
RM 23 - Kontrollutvalgets beretning 2022.pdf
RM 23 - Protokoll Regionsting 2023.pdf
RM 23 - Regnskap 2022 - signert AMO og VGY.pdf
RM 23 - Saksliste Regionsting 24.04.2023.pdf
RM 23 - Styrets økonomiske beretning 2022.pdf
RM 23 - Valgkomiteens innstilling pr 24.04.23.pdf
RM 23 - Årsberetning 2022 - redigert versjon 24.04.23.pdf
RM 24 - Fullmaktsskjema - Ekstraordinært Regionsting 2024 - NBBF Midt - 10.04.24.docx
RM 24 - Fullmaktsskjema - Regionsting 2024 - NBBF Region Midt - 29.04.24.docx
RM 24 - Innkalling til Ekstraordinært Regionsting 2024 - NBBF Region Midt.pdf
RM 24 - Innkalling til Regionsting 2024 - NBBF Region Midt - 29.04.24.pdf
RM 24 - Til alle basketballklubber i RM om valgkomiteen.pdf
RM Brukerveiledning seriepåmelding Turneringsadmin.pdf
RM DOMMER Honorar - NBBF Midt - Ver. 1-23.pdf
RM Dommerlogg - 16-17.xlsx
RM Ekstraordinært Regionsting - protokoll.pdf
RM KAMPLEDER Honorar - NBBF Midt - Ver. 1-21.pdf
RM KRAVSKJEMA - Dommere.xlsx
RM Logo for Office.png
RM Lov endret etter godkjenning NBBF 02.03.2020.pdf.pdf
RM mobil 3X3-bane monteringsanvisning 2021.pdf
RM Møtereferat Klubbmøte 2021-01.pdf
RM Møtereferat Klubbmøte 2021-02.pdf
RM Møtereferat Klubbmøte 2021-03.pdf
RM Møtereferat Klubbmøte 2021-04.pdf
RM Møtereferat Klubbmøte 2022-01.pdf
RM NBBF Midt utstyrutleie 3X3-bane - kontrakt juni 21.pdf
RM Nyhetsbrev november 2020.pdf
RM Nyhetsbrev september 2020.pdf
RM Organisasjonsplan.pdf
RM Overgangsskjema.pdf
RM protokoll ekstraordinært Regionsting 08.04.19.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-01.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-02.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-03.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2020-01.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2020-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-05.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-05
RM Protokoll styremøte 2020-06.pdf.pdf
RM Protokoll Styremøte 2020-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-05.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-09.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-04.pdf
RM Protokoll Styremøte 2022-05.pdf
RM Protokoll Styremøte 2022-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2022-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-05.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-09.pdf
RM Protokoll styremøte 2023-10.pdf
RM Protokoll styremøte 2024-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2024-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2024-03.pdf
RM RAPPORTSKJEMA - Dommere RM.xlsx
RM Regionsting 2018 - protokoll.pdf
RM Regler for omberammelse av seriekamp.pdf
RM Regnskap 2021 ny 1.4.22.pdf
RM Reiseregning NBBF Midt Ver. 1-19.xls
RM Reiseregning Ver. 1-19.xls
RM Skjema for søknad om omberammelse av seriekamp.pdf
RM Skjema for søknad om omberammelse av seriekamp.xlsx
RM Tingdokumenter 2020.pdf
RM Vedlegg til Nyhetsbrev september 2020 Sak 10- Endelig påmelding.pdf
RS Protokoll Styremøte 2020-07 10.11.20.pdf
Trondheim Spektrum F2 - montering-demontering av basketballkurver.pdf