Norges Basketballforbund / Regioner / Region Midt / Dokumenter Region Midt

Dokumenter Region Midt

Her finner du relevante dokumenter for Region Midt.

NBBF trenerutvikling kurshefte nivå 1 2017.pdf
Opplæring Regionstinget 2020 NBBF Region Midt.mp4
RM - Treningstider Trondheim 2020-2021.pdf
RM - Treningstider Trondheim 2021-2022.pdf
RM 19 - Forretningsorden Regionsting 13.5.2019.pdf
RM 19 - NBBF Midt Innkalling saksliste Regionsting 13.5.2019.pdf
RM 19 - Regnskap 2018 og Budsjett 2019 til regionstinget.pdf
RM 19 - Sak 6 Forslag og saker til regionsting.pdf
RM 19 - Valgkomiteens Innstilling regionstyre NBBF Midt 2019.pdf
RM 20 - Fullmaktsskjema - Regionsting - NBBF Midt - 18.08.2020.pdf
RM 20 - Godkjent regnskap 2019 - ekstraordinært regionsting 25.06.20.pdf
RM 20 - Innkalling til Regionsting - NBBF Region Midt - 18.08.20.pdf
RM 20 - Region Midt Kampreglement 2020 - pr.09.10.20.pdf
RM 20 - Regionsting protokoll 2020.pdf
RM 21 Budsjett 2021.pdf
RM 21 Forretningsorden Regionsting 27.4.2021.pdf
RM 21 Honorar og Bøtereglement (vedtatt 21.09.21).pdf
RM 21 Kontrollutvalgets beretning for 2020-signert.pdf
RM 21 Protokoll Regionsting 2021.pdf
RM 21 Regnskap 2020 underskrevet.pdf
RM 21 Saksliste Regionsting 2021.pdf
RM 21 Valgkomiteens innstiling 2021.pdf
RM 21 Årsberetning 2020 - oppdatert 28.04.21.pdf
RM 21 Årsberetning 2020.pdf
RM Brukerveiledning seriepåmelding Turneringsadmin.pdf
RM DOMMER Honorar - NBBF Midt - Ver. 1-21.pdf
RM Dommerlogg - 16-17.xlsx
RM Ekstraordinært Regionsting - protokoll.pdf
RM KAMPLEDER Honorar - NBBF Midt - Ver. 1-21.pdf
RM KRAVSKJEMA - Dommere.xlsx
RM Logo for Office.png
RM Lov endret etter godkjenning NBBF 02.03.2020.pdf.pdf
RM Møtereferat Klubbledermøte 2021-01.pdf
RM Møtereferat Klubbledermøte 2021-02.pdf
RM Møtereferat Klubbledermøte 2021-03.pdf
RM Nyhetsbrev november 2020.pdf
RM Nyhetsbrev september 2020.pdf
RM Organisasjonsplan.pdf
RM Overgangsskjema.pdf
RM protokoll ekstraordinært Regionsting 08.04.19.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-01.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-02.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2019-03.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2020-01.pdf
RM Protokoll Klubbledermøte 2020-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-05.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2019-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-05
RM Protokoll styremøte 2020-06.pdf.pdf
RM Protokoll Styremøte 2020-07.pdf
RM Protokoll styremøte 2020-08.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-01.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-02.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-03.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-04.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-05.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-06.pdf
RM Protokoll styremøte 2021-07.pdf
RM RAPPORTSKJEMA - Dommere RM.xlsx
RM Regionsting 2018 - protokoll.pdf
RM Regler for omberammelse av seriekamp.pdf
RM Reiseregning NBBF Midt Ver. 1-19.xls
RM Reiseregning Ver. 1-19.xls
RM Skjema for søknad om omberammelse av seriekamp.pdf
RM Skjema for søknad om omberammelse av seriekamp.xlsx
RM Tingdokumenter 2020.pdf
RM Vedlegg til Nyhetsbrev september 2020 Sak 10- Endelig påmelding.pdf
RS Protokoll Styremøte 2020-07 10.11.20.pdf