Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Det Store Klubbmøtet
DSK 21.png

Det Store Klubbmøtet

Erfaringsutveksling rundt viktige temaer og verktøy til klubbdrift.

Det Store Klubbmøtet 2022 blir arrangert 03. - 04. september på Norges Idrettshøyskole.  

NBBF inviterer alle med interesse for utvikling av klubb til seminaret. Dette kan være personer med nøkkelroller i klubb, unge ledere, ansatte og styrerepresentanter i region eller forbund. Representanter fra NBBFs administrasjon vil være tilstede under seminaret.

 

Forum for unge leder

NBBF i samarbeid med Ungdomsutvalget ønsker å tilrettelegge for en sosial arena og egne forum for de unge lederne som deltar. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine ungdomsrepresentanter og unge ledere med interesse for klubb og organisasjonsutvikling, til årets DSK.

 

I år blir hele familien samlet

Som et nytt tiltak for å styrke fellesskapet i basketballfamilien etter lang tids isolasjon, så har vi valgt å samle hele basketfamilien på NIH denne helgen. Det vil si at det i tillegg til Det Store Klubbmøtet, vil bli avholt Den Store Trenerhelgen og Elitedommersamling. 

Lørdag blir det felles middag som tidligere med utdeling av årets priser.

Informasjon kommer fortløpende. 

 

Lørdag 03. september 2022 fra 10:00-17:00, middag 19:00.

Søndag 04. september 2022 fra 10:00-17:00. 

DSK 2022 blir arrangert 03.- 04. september 2022. 

Deltakeravgiften til DSK er satt til 699,- og inkluderer lunsj lørdag og søndag, og middag lørdag kveld. 

 

Reisestøtte

Tilreisende vil kunne søke om reisestøtte på 70% av sine utgifter, opptil 1 500,-. Overnatting på hotell må deltakerne dekke på egen regning. 

 

Påmelding gjøres via MinIdrett - her er lenke

 

Overnatting

På lik linje med tidligere år, ønsker vi å legge til rette for at deltakerne kan bo samlet og i nærheten av arrangementet. Vår samarbeidspartner, Thon Hotel Ullevål Stadion, tilbyr overnatting.

Benytt lenke for bestilling av rom: https://www.thonhotels.no/event/norges-basketballforbund/

Pris 1095 for 1 person, 1295 for 2 personer.

Frist for å bestille rom er 15.07.2022.

Deltagere/klubb må selv booke og betale for overnattingen.

 

 

 

Påmelding til Det Store Klubbmøtet september 2022 gjøres via Min Idrett.

 

Her er lenke til påmelding.

Klubbprisene deles ut under Det Store Klubbmøtet

 

Vi ønsker nå nominasjoner til årets priser 2022. Her er lenke til nominering av Årets Klubb- og Trenerpriser. 

 

Årets unge leder - tildeles en person i alderen 15 – 26 år, som er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar.

Årets klubbleder – tildeles den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb.

Årets ildsjel - tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag

Årets vekstpris – tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2019-2020. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

Årets jentepris – tildeles den klubben som har størst vekst i antall jentespillere under 20 år fra 2019-2020. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering.

Se nyhetssak om nominering til årets klubbpriser. 

Tidligere vinnere av klubbprisene ser du her. 

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef