Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Det Store Klubbmøtet
DSK.png

Det Store Klubbmøtet

Erfaringsutveksling rundt viktige temaer og verktøy til klubbdrift.

Det Store Klubbmøtet 2021 blir arrangert 4. og 5. september 2021 på Thon Hotell Storo og Ullevål Stadion. 

Informasjon om agenda, påmelding etc. kommer. 

NBBF inviterer styremedlemmer og nøkkelpersoner i klubb og regioner til å delta. Vi oppfordrer ungdomsrepresentanter i klubbens styret og andre engasjerte ungdommer i klubb til å delta og bidra til gode diskusjoner sammen med erfarne klubbledere i basketballmiljøet. DSK er ikke kun for klubbledere, men for alle nøkkelpersoner i klubben med erfaringsutveksling og diskusjon i fokus. Representanter fra NBBFs administrasjon og forbundsstyret vil være tilstede under samlingen.

Program for Det Store Klubbledermøtet 2020: 

Lørdag 25. januar 2020:

09:30 -10:30             Registrering (NIH)

10:30 - 10:45             Åpning, velkommen og praktisk informasjon

10:45 - 11:30             Relasjonsledelse del 1 v/Jan Spurkeland

11:30 - 12:30              Visjon for norsk basket v/Will Voight     

12:30 - 13:15             Lunsj

13:15 - 14:00             Relasjonsledelse del 2 v/Jan Spurkeland

14:00                          Reise ned til Ullevål

14:30 - 16:00             Langtidsplan 2020-2024 v/Espen Johansen

16:10 - 16:40             Rekrutteringsplaner i klubb - gruppearbeid

16:45 - 17:30             Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon

18:30                          Felles middag og utdeling av årets priser

 

Søndag 26. januar 2020: 

09:30 - 10:20            Live kampskjema v/Eivind Jensen  

10:30 - 12:30             Trygg på trening «Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge»

12:30 - 13:15             Lunsj

13:15 – 14:15              Arbeidet mot seksuelltrakassering og overgrep i klubb - gruppearbeid

14:15 - 15:00             Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon

15:10 - 15:45             Klubbutvikling i NBBF

15:45 - 16:00             Avslutning

 

Informasjon om programmet:

  • Relasjonsledelse med Jan Spurkeland kan du lese mer om her. 
  • Visjon for norsk basket med Will Voight. Dette foredraget vil være med å danne et grunnlag og inspirasjon for klubbenes arbeid med levende planverk i egen klubb. 
  • Langtidsplanen 2020-2024 med Espen A. Johansen. Vi anbefaler alle deltakere å lese gjennom høringsdokumentet for best mulig diskusjonsgrunnlag. Høringsutkastet til Langtidsplanen 2020-2024 finner du her. 
  • Rekrutteringsplaner i klubb innebærer rekrutteirng av utøvere, trenere, unge ledere og andre nøkkelroller i klubben. Mange klubber jobber godt med disse oppgavene og vi ønsker under DSK å legge til rette for erfaringsutveksling, ideutveksling og diskusjon rundt temaet.
  • Live Kampskjema med Eivind Jensen 
  • "Trygg på trening"  konseptet er utarbeidet av et samarbeid mellom Redd Barna, Hordaland Idrettskrets og SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep). "Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seskuelle overgrep mot barn og unge. Arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb vil bli jobbet med gjennom gruppearbeid og diskusjon, og målet er at klubbene sitter igjen med konkrete planer for hvordan de skal jobbe med dette forebyggende arbeidet i egen klubb. 
  • Klubbutvikling med gjennomgang av tilbudet til klubbene. Her er Klubbutviklingsplanen 2020-2024.

NBBF oppfordrer alle klubbledere, styremedlemmer i klubb, region og forbund, ungdomsledere i klubb og andre nøkkelpersoner som har interesse for utvikling av klubb å delta på DSK. 

På lørdag kveld blir det felles middag med utdeling av årets priser på Thon Hotell Ullevål sammen med DST og vi håper alle deltakerne på DSK møtes her. 

DSK 2020 starter på Norges Idrettshøgskole Sognsvann. Reise fra Gardermoen med flytoget tar 26 min (går hvert 10 min.) eller rutetog til Oslo S/Nasjonaltheateret og t-bane linje 5 retning vest til "Sognsvann" tar 16 min (går hvert 15 min.) 

DSK flyttes ned til Ullevål Stadion i løpet av lørdagen, da går t-banen linje 5 "Ringen via Majorstuen" til Ullevål Stadion. Søndagen er DSK på Ullevål Stadion Idrettens Hus.

Vi minner om at fristen for å sikre seg hotellrom på Thon Hotell Ullevål er mandag 9. desember 2019.

NBBF har reservert  rom på Thon Hotell Ullevål Stadion. Pris er kr 931,- for enkeltrom og kr 1101,- for dobbeltrom. Booking av rom gjøres ved å sende mail direkte til hotellet til ullevaal.booking@olavthon.no og oppgi reservasjonskode 28587253. Rommene er holdt av til og med 9. desember 2019. Dvs. at etter 9. desember 2019 frigis disse rommene til andre gjester.

Påmelding til DSK gjøres via Netigate: (Det er gratis å delta på DSK, men deltakerne må selv dekke reise, overnatting og middagen på lørdag - 250kr som blir fakturert). Påmeldingsfristen er 21. januar 2020. 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=805403X202589385X46551

Ragnhild Riis
 

Ragnhild Riis

Klubb- og utviklingskonsulent

E-post: ragnhild.riis@basket.no
Mobil: 944 74 848