Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Det Store Klubbmøtet
DSK 21.png

Det Store Klubbmøtet

Erfaringsutveksling rundt viktige temaer og verktøy til klubbdrift.

Det Store Klubbmøtet 2021 blir arrangert 4. og 5. september 2021 på Idrettens Hus Ullevål Stadion. 

  •  

NBBF inviterer alle med interesse for utvikling av klubb er invitert til seminaret. Dette kan være personer med nøkkelroller i klubb, unge ledere, ansatte og styrerepresentanter i region eller forbund. Representanter fra NBBFs administrasjon vil være tilstede under seminaret.

Forum for unge leder

Nytt av året er en tilrettelagt sosial arena og egne forum for de unge lederne som deltar. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine ungdomsrepresentanter og unge ledere med interesse for klubb og inkludering, til årets DSK. I samarbeid med ungdomskomiteen i NBBF, blir det arrangert en sosial middag for ungdommene lørdag kveld.

Se nyhetssak om påmelding og praktisk informasjon eller les mer under. 

Agenda

Lørdag 4. september 2021

11:00-11:10    Velkommen /Espen A. Johansen NBBF

11:10-13:00    Mangfold i idretten og politiattester v/ Håvard Øvregård NIF

13:00-13:30    Lunsj

13:30-14:00    Kjønns- og seksualitetsmangfold i basketball v/Kristin Kvalvik                        NBBF

14:00-15:00    Trygt miljø for utøverne i klubben v/Redd Barna

15:00 - 17:30  Gruppearbeid og erfaringsutveksling

  • Rekruttering og mangfold i klubb
  • Verdiarbeid og et trygt miljø i klubb            

19:00            Felles middag med utdeling av årets

 

Søndag 5. september 2021

10:00 - 11:00            Digitale løsninger relevant for klubbdrift v/Åsmund Sæbøe NIF  

11:15 - 12:15            Kjønnsnøytral barneidrett v/Viljar Eidsvik Skeiv kunnskap og Brent Hackman NBBF

12:15 – 13:00             Lunsj

13:00 - 13:20             Rekruttering og ivaretagelse av frivillige v/Nesodden Bobcats

13:20 - 13:30            Unge Ledere v/ William Vegelbo

13:30 – 15:30            Gruppearbeid og erfaringsutveksling

  • Rekruttering og ivaretagelse av frivillige i klubb
  • Inkludering og utvikling av unge ledere

15:30 - 16:00            Oppsummering og avslutning

DSK 2022 blir arrangert 29.- 30. januar 2022. Informasjon kommer.

 

DSK 2021:

DSK blir arrangert 4. og 5. september, med oppstart lørdag kl. 11:00 og avsluttes innen 16:00 søndag. NBBF har reservert rom på Thon Hotell Ullevål Stadion. Pris er kr. 945,- for enkeltrom og kr. 1145,- for dobbeltrom. Booking av rom gjøres ved å sende epost direkte til hotellet ullevaal.booking@olavthon.no og oppgi reservasjonskode 29681525. Hotellrommene er reservert til 15. juli, etter det kan vi ikke garantere plass på Thon Hotell Ullevål Stadion.

Påmelding til Det Store Klubbmøtet 4. og 5. september 2021 gjøres via denne lenken. Det er gratis å delta på Det Store Klubbmøtet, men deltakerne som ønsker å delta på felles middag lørdag kveld, må betale for middagen. Denne vil koste ca. 300 kr.

Frist for påmelding til DSK er 29. august 2021.

Påmelding til Det Store Klubbmøtet januar2022 er ikke åpnet. 

Klubbprisene deles ut under Det Store Klubbmøtet

Årets unge leder - tildeles en person i alderen 15 – 26 år, som er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar.

Årets klubbleder – tildeles den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb.

Årets ildsjel - tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag

Årets vekstpris – tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2019-2020. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

Årets jentepris – tildeles den klubben som har størst vekst i antall jentespillere under 20 år fra 2019-2020. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering.

Se nyhetssak om nominering til årets klubbpriser. 

Tidligere vinnere av klubbprisene ser du her. 

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef (fung.)