Klubbguiden er et ressurssenter der klubben kan hente nyttig informasjon og verktøy for oppstart, drift og utvikling.

Klubbguide

Klubbguiden er et verktøy i klubbutviklingsarbeidet til NBBF og skal gi klubbene veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb. Siden gir informasjon om maler, retningslinjer, tilbud og oversikt over verktøy og muligheter til utvikling. Klubbene skal til enhver tid ha tilgang på veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb. 

Kurstilbud
 
  • Sekretariatskurs digitalt rettet mot EasyBasket og regionalt seriespill 15. november 2023 kl. 19:30-21:30. 
  • Trygg på trening - digital opplæring av kursholder i klubb 22. november 2023 kl. 18:00-19:30. 
  • Basket=Mangfold  - digital opplæring av kursholder i klubb 17. januar 2024 kl. 17:00-19:30. 
  • Introduksjonskurs i basketball for foresatte og andre 30. januar 2024 kl. 19:30-21:30
  • Digitale plattformer, kurs i bruk av SportsAdmin, TurneringsAdmin, Idrettskurs, Idrettsoppgjør m.m. Mars/April 2024 (Dato kommer).
 
E-kurs 

Rosa kompetanse 

Basket=Mangfold

Basket=Mangfold skaper bevissthet hos deltakerne rundt rasisme og inkludering. Kurset bidrar til å etablere felles forståelse, språk og kultur, for å øke andelen utøvere og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn der avgjørelsene tas. Vi ønsker at våre klubber skal være en arena der også personer med minoritetsbakgrunn ønsker å være lagledere, trenere, dommere, unge ledere og styremedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. 

Mer informasjon finner du under våre prosjekter.

 

Trygg på trening

"Trygg på trening" er et kurs som er utviklet i samarbeid med Redd Barna, for å gjøre klubben en trygg arena for barn og ungdom. NBBF anbefaler alle klubber å gjennomføre "Trygg på trening" for alle ressurspersonene i klubben. 

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

 

Rent idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Les mer om rent idrettslag her. Les mer om antidopingarbeidet i NBBF her

 

EasyBasket arrangørkurs

  • EasyBasket-arrangørkurs er et kurs for alle klubber som skal være EasyBasket-arrangører. Les mer om EasyBasket her.
  • For å bestille kurs send epost til NBBF 

3X3 arrangørkurs

Trenerkurs

Dommerkurs

Aktivitetsguide 

Digital plattform med kunnskap om norsk idrettskultur

Årshjul

Årshjulet.nif.no - her finnes mal fra NBBF på viktige datoer og hendelser klubben bør følge med på. Klubben kan opprettet sitt eget årshjul eller ta utgangspunkt i malen som er utarbeidet av NBBF.

Hjemmeside

Norges Idrettsforbund anbefaler Klubbnettside 

Rekruttering, inkludering og engasjering frivillige til verv i klubben

Bedre Klubb
Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor de grunnleggende organisasjonsområder.

"Godkjent klubb" i NBBF

En klubb som driver lovlig aktivitet i henhold til NIF og NBBFs lover og retningslinjer er "Godkjent klubb" i NBBF. 

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

​Barneidrettsansvarlig

Idrettslag som organiserer aktivitet for barn, skal oppnevne en barneidrettsansvarlig. Dette kan være en ansatt eller en tillitsvalgt som er ansvarlig for barneidretten.

Lover, forskrifter og bestemmelser
Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov. Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører. Lovnorm for idrettslag som kan tilpasses din klubb, finner du her. Mer om dette finner du idrettsforbundet side her. Veileder til lovnormen finner du her. Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​ 

 

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag må gjennomføre et årsmøte innen fristen fra NIF. Det er utarbeidet maler og verktøy for å forenkle arbeidet, se mer informasjon på idrettsforbundet.no.

Styrearbeid - relevante dokumenter og nettsider

Personvern
- Side med informasjon om Personvern / GDPR i klubb
 

Økonomi 

Har din klubb et prosjekt som dere ønsker å realisere eller trenger klubben støtte til en aktivitet? Det finnes både nasjonale og lokale tilskuddsordninger, noen av disse finner du i årshjulet her.

- Støtte- og tilskuddsordninger i idretten - idrettsforbundet.no

- Alternativer for utlån og gjenbruk av utstyr. 

Økonomi i klubben: 

- Oversikt over mulige utgifter for klubb og eksempler til budsjett/regnskapsposter. 

 

Norwegian

 

Klubbforsikring
- Söderberg og Partners forsikringstilbud for klubber tilknyttet NIF. 

 

SportsAdmin
SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Les mer

 

 

Arrangementshåndbøker NBBF

Arrangement
NIF har utarbeidet en ny veileder til idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement. Her finner du også et forslag for hvilke instrukser som kan høre til ved kiosksalget under klubbens arrangementer samt et skjema for utlegg de frivillige måtte ha ved innkjøp. Les mer

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket