Personvern / GDPR

Hva er personvern?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder for alle virksomheter i alle land i EU og EØS.

Klubben må forholde seg til personvern og de lover og regler som gjelder.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen side om temaet. Her er det mange bra tips, informasjon og maler som vi oppfordrer alle idrettslag til å bruke. 

Dokumenter:

- Retningslinjer for personvern i klubb. 

- Mal samtykkeskjema for bildedeling.

- Retningslinjer for frivillige i klubb. 

Spørsmål angående personvern / GDPR kan rettes til din lokale idrettskrets eller organisasjonssjef i NBBF Ragnhild Riis.

Personvernregelverket kan oppleves omfattende og uoverkommelig. En sjekkliste over de viktigste hovedpunktene kan være et nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over hva som må være på plass.

Trykk her for mer informasjon på idrettsforbundet sine sider. 

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund og NBBF ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

 

Trykk her for å se mer informasjon på idrettsforbundet sine sider. 

Norges idrettsforbund får stadig henvendelser fra idrettslag om bildebruk, rettigheter og opphavsrett og Idrettsforbundet opplever dessverre at flere idrettslag ender opp med å bruke bilder de ikke har rettigheter til. Det kan fort bli dyrt. Derfor gir vi idrettslag noen tips på veien til riktig bruk.

1. Skriftlig avtale med fotograf

2. Hentet inn samtykke?

3. Hvem eier?

Dette er hovedreglene:

  1. Du kan ikke bruke eller publisere bilder som du ikke eier rettighetene til eller har kjøpt brukslisens til.
  2. Brukslisens kan du få kjøpt av fotografen eller et bildebyrå som representerer fotografen.

 

Trykk her for mer informasjon på idrettsforbundet sine sider. 

Vi benytter oss alle mye av e-post. Hva er greit og ikke greit å sende fra seg når e-postene inneholder personopplysninger? Og hvordan beskytte informasjonen på best mulig måte?

At e-post i seg selv benyttes til kommunikasjon av personopplysninger, er det i utgangspunktet ingenting i veien med. Utveksling eller deling av personopplysninger per e-post er likevel ikke tillatt uten at man har et såkalt gyldig behandlingsgrunnlag til å kunne gjøre dette. Når det gjelder vanlige kontaktopplysninger (navn, adresse osv.) så vil idrettslag eller andre organisasjonsledd i idretten normalt og i nødvendig utstrekning kunne dele dette i kraft av medlemsavtalen man har med hvert enkelt medlem. Eller det vurderes å foreligge en såkalt berettiget interesse i å utveksle eller dele denne type opplysninger.  Når det derimot gjelder særlige kategorier av personopplysninger som medisinske/helserelaterte opplysninger så kreves det et samtykke fra den det gjelder for at man skal kunne utveksle denne type opplysninger.

Trykk her for mer informasjon på idrettsforundet sine sider. 

Det tilgjengeliggjøres i stadig økende grad resultater, bilder og opptak fra ulike idrettsarrangement ved hjelp av livestreaming eller liveoppdateringer. På idrettsforbundet sine sider finner du en oversikt over tiltak og rutiner som bør være på plass ved bruk av slike hjelpemidler.

Oppdatert artikkel om nye retningslinjer for strømming fra 13. november 2023.

Trykk her for mer informasjon på idrettsforbundet sine sider.