Bygges det ny idrettshall i området deres? Hvordan skal skuddklokka fungere? Vi hjelper deg!
Axel Langaker
Axel Langaker
Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.