Bygges det ny idrettshall i området deres? Hvordan skal skuddklokka fungere? Vi hjelper deg!
Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.