Anlegg

Anlegg.jpg

Vi utvikler ny side for anlegg på basket.no. I mellomtiden kan du finne litt nyttig informasjon her:

Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024 finner du på siden for planverk. Klikk her for å komme dit.

Trenger din klubb bistand til å utarbeide en egen anleggsplan? Ta kontakt med klubbutvikling hos NBBF - så kan vi hjelpe dere. 

Gode Idrettsanlegg inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, planløsninger, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg. 

Bruk søkefunksjonen for å finne informasjon tilknyttet basketball.

www.godeidrettsanlegg.no

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018.

Søknadsfristen er 6. februar 2019.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Veilederen finnes på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner. Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er Mandag – Torsdag 08:00 – 19:00, og Fredag 08:00 til 15:30.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

Retningslinjer 

Godkjent utstyr 

Liste over kontaktpersoner