Anlegg

Anlegg.jpg

Vi utvikler ny side for anlegg på basket.no. I mellomtiden kan du finne litt nyttig informasjon her:

Norges Basketballforbunds anleggsplan 2020 - 2024 finner du på siden for planverk. Klikk her for å komme dit.

Trenger din klubb bistand til å utarbeide en egen anleggsplan? Ta kontakt med klubbutvikling hos NBBF - så kan vi hjelpe dere. 

Gode Idrettsanlegg inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, planløsninger, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg. 

Bruk søkefunksjonen for å finne informasjon tilknyttet basketball.

www.godeidrettsanlegg.no