Norges Basketballforbund / Anlegg / Utstyrsordningen

Utstyrsordningen

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordning for nybygg eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. Søknad via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside.

Søknadsfristen er 1. mars 2021

 

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm.leder
 • Org.ansvarlig KL/BL.

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

 

Følgende utstyr er det mulig å søke støtte for:

 • Rullestol til rullestolbasket
 • Minibasketkurver
 • Streetbasketkurver
 • Ordinære basketkurver
 • 24-sekunders tavle

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. 

Det søkes som nevnt elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.noFor at en skal få innvilget en søknad må følgende krav være oppfylt: 

 • Byggestart må være etter 1. januar 2010. 
 • Anlegget skal være ferdigstilt, og ferdig revidert anleggsregnskap må følge søknaden. 
 • Det må være søkt om spillemidler, søknaden må være i formell orden, men tilskuddet behøver ikke å være utbetalt. 
 • Minstegrensen for å søke er 15 000 kroner i merverdiavgift. 

 

Andre tilskuddsordninger

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Les mer HER

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen.

Les mer HER

Her finner du linker til alle tilskuddsorndinger fra NBBF og din idrettskrets

Trykk HER

 

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, nasjonal 1.divisjon, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.