Norges Basketballforbund / Anlegg / Utstyrsordningen

Utstyrsordningen

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordning for nybygg eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg 

Idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. Mer informasjon fra NIF finner du her.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/  

 

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: 

 

Leder 

Daglig leder 

Adm.leder 

Org.ansvarlig KL/BL. 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen med alle underliggende grener. 

 

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. 

 

 

Følgende utstyr er det mulig å søke støtte for: 

 

Rullestol til rullestolbasket, inkl. nye hjul.  

Easybasket-kurver 

3X3-kurver 

Ordinære basketkurver 

24-sekunders tavle 

 

Veiledning til hvordan du kan søke til tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» finner du her:  

https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/brukerveiledninger/spillemidler-til-utstyr/ 

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Les mer HER

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen.

Les mer HER

Her finner du linker til alle tilskuddsorndinger fra NBBF og din idrettskrets

 

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.