Antidoping

Norges Basketballforbund er Rent Særforbund og ansatte har gjennomført e-særtifiseringen Ren utøver. Her følger e-kurs/sertifiseringer og programmer for enkeltpersoner og idrettslag.

Informasjon på denne siden er hentet fra idrettsforbundet.no og antidoping.no.
 
Les §12 Bestemmelser om doping i NIFs lov: 
 
For mer informasjon om forebyggende tiltak:

 

Grunnleggende antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.
 

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.
 

Antidoping Norge tilbyr gratis foredrag til alle organisasjonsledd i idretten. Det samme tilbudet gis til videregående skoler med idrettsfag og toppidrett.
 

Følg lenken for oppdaterte brosjyrer og materiell fra Antidoping Norge