Basketballtinget 2024 logo.png

Basketballtinget

NBBFs høyeste myndighet er Basketballtinget som avholdes hvert annet år (på like årstall) innen utgangen av mai måned. Basketballtinget 2024 avholdes på Thon Hotels Oslo Airport 4.-5.mai 2024.

På denne temasiden samler vi relevant informasjon om Baskballtinget, artikler, dokumenter og protokoller.

 

Jmf. NBBFs lov

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1) Forslagsrett til Basketballtinget:
a) Styret.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Basketballtinget:
a) Styret.
b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og
Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.
c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn
representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber.
d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO
kvinner.
e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.

BLNO-klubbene kan stille med maksimalt en representant.

Her publiseres informasjon om påmelding. Neste Basketballting er i 2024.

Nyhetssak 30.04.22: Valgkomiteens innstilling

Nyhetssak 23.04.22: Tingpapirene til basketballtinget

Nyhetssak 03.03.22: Basketballtinget 2022

Nyhetssak 21.02.22: Nytt forbundsstyre og komiteer skal velges....

Nyhetssak 07.05.21: Et år til Basketballtinget

Opptak av tidligere Basktballting/Miniting kan ses på vår youtubekanal:

YOUTUBE

 

Spørsmål kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket