Artikkelbilde BBT 20-02.png

Basketballtinget 2020

Det 35. ordinære Basketballtinget ble utsatt pga. korona-situasjonen. Ny dato er 26. September.
Her finner du alt du trenger å vite om Basketballtinget 2020, relevant informasjon og dokumenter publiseres fortløpende.
 
HER KAN DU FØLGE BASKETBALLTINGET 2020 DIGITALT fra kl. 10:00 lørdag 26. september.
 
Fristen for påmelding var mandag 21.09 kl.14:00. Det vil ikke være mulig å melde på delegater til Basketballtinget etter denne fristen. Dette grunnet at nødvendig opplæring må gis i forkant. 
 
 
 
Digitalt Basketballting
Basketballtinget er i år heldigitalt, det blir ingen mulighet for fysisk deltakelse. Tingdokumentene gjøres tilgjengelig på denne siden, og via den digitale møtetjenesten GoPlenum for delegatene. Basketballtinget vil som tidligere år streames live. Mer informasjon om livestream kommer på denne siden.

For å kunne gjennomføre digitalt Basketballting, kommer NBBF til å bruke to verktøy:
1. GoPlenum -  Her finnes alle møtedokumenter samlet og det er her du stemmer.
2. Microsoft Teams - Delingsverktøyet for lyd og bilde, der du følger møtets gang.
 
Du trenger altså både GoPlenum og Microsoft Teams for å kunne delta i møtet, samt mobil, nettbrett eller pc.

I uken før Basketballtinget får du mer informasjon om hvordan du kommer i gang med de to verktøyene.
 
Opplæring i GoPlenum
Alle delegater må gjennomføre opplæring i GoPlenum. Det er satt opp to tider for digital opplæring, delegater velger selv hvilken tid som passer best. En trenger kun å delta på en av opplæringene. Det er viktig at en bruker samme enhet på opplæringen, som en har tenkt til å bruke under Basketballtinget.
 
Tidspunkt for digital opplæring:
Mandag 21. september kl. 20:00-21:00
Tirsdag 22. september kl. 12:00-13:00
 
Lenker til opplæring sendes ut til de påmeldte delegatene i løpet av mandag 21. september.
 
Frist for innsending av forslag som ønskes tatt opp på Tinget er 29. August 2020.
Utvidet frist for påmelding og innsending av fullmaktsskjema er mandag 21. September 2020, kl. 14:00.
 
Saksdokumentene publiseres på denne siden senest 12. september 2020.
 

Utdrag fra Lov for Norges Basketballforbund

§15 Representasjon på Basketballtinget

(1) På Basketballtinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyrets medlemmer 

b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.

c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber. 

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund. 

 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 

a) alle saker: 

1. Medlemmer av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen, Valgkomiteen og Sanksjonskomiteen 

2. NBBFs revisor og Kontrollkomiteens medlemmer 

3. Norske medlemmer av det Det Internasjonale Basketballforbundets organer 

4. NBBFs generalsekretær 

b) de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

1. Medlemmer av NBBFs øvrige komiteer og utvalg 

2. Representanter til Idrettstinget 

3. Representanter til FIBAs årlige Europa-konferanse og kongress 

4. Representanter for landsomfattende interesseorganisasjoner for dommere, trenere og spillere godkjent av NBBF. Hver organisasjon kan møte med én representant. 

 

Dette var et utdrag, les NBBFs lov her: LENKE

Hold deg oppdatert på Basketballtinget 2020 her: LENKE

NB! BLNO-klubber med mer enn 100 medlemmer kan ikke stille med to representanter, men med en (1) representant pr. klubb.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Merete for det praktiske, Axel om det gjelder innsending av tingforslag, og Henriette for det tekniske.

Merete Andersen
 

Merete Andersen

Adm.sekretær

E-post: merete.andersen@basket.no
Mobil: 415 95 134

Axel Langaker
 

Axel Langaker

Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

E-post: axel.langaker@basket.no
Mobil: 90884209

Henriette Goksøyr
 

Henriette Goksøyr

Utviklingskonsulent Vest

E-post: henriette.goksoyr@basket.no
Mobil: 995 64 645