Artikkelbilde BBT 20-02.png

Basketballtinget 2020

Det 35. ordinære Basketballtinget ble gjennomført digitalt 26. september 2020
 
 
Vedlegg til Tingprotokollen, deltakerliste: NBBF Deltakerliste Basketballtinget 2020.pdf 

Utdrag fra Lov for Norges Basketballforbund

§15 Representasjon på Basketballtinget

(1) På Basketballtinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyrets medlemmer 

b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.

c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber. 

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund. 

 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: 

a) alle saker: 

1. Medlemmer av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen, Valgkomiteen og Sanksjonskomiteen 

2. NBBFs revisor og Kontrollkomiteens medlemmer 

3. Norske medlemmer av det Det Internasjonale Basketballforbundets organer 

4. NBBFs generalsekretær 

b) de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

1. Medlemmer av NBBFs øvrige komiteer og utvalg 

2. Representanter til Idrettstinget 

3. Representanter til FIBAs årlige Europa-konferanse og kongress 

4. Representanter for landsomfattende interesseorganisasjoner for dommere, trenere og spillere godkjent av NBBF. Hver organisasjon kan møte med én representant. 

 

Dette var et utdrag, les NBBFs lov her: LENKE

Hold deg oppdatert på Basketballtinget 2020 her: LENKE

NB! BLNO-klubber med mer enn 100 medlemmer kan ikke stille med to representanter, men med en (1) representant pr. klubb.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Merete for det praktiske, Axel om det gjelder innsending av tingforslag, og Henriette for det tekniske.

Merete Andersen
 

Merete Andersen

Adm.sekretær

E-post: merete.andersen@basket.no
Mobil: 415 95 134

Axel Langaker
 

Axel Langaker

Daglig leder region Øst og prosjektleder regionsutvikling

E-post: axel.langaker@basket.no
Mobil: 90884209

Henriette Goksøyr
 

Henriette Goksøyr

Utviklingskonsulent Vest

E-post: henriette.goksoyr@basket.no
Mobil: 995 64 645