Minitinget 2021 artikkelbilde.png

Basketballtinget/Minitinget

Innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting skal Forbundsstyret innkalle til et møte for å behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Minitinget 2021 avholdes digitalt lørdag 20.mars kl.10.00-11.30

Påmelding sendes direkte til de organisasjonsledd som jmf. NBBFs lov kan delta.

Jmf. NBBFs lov

§21(6):

(6) Innen utgangen av mars det år det ikke avholdes Basketballting skal Forbundsstyret innkalle til et møte bestående av Forbundsstyret, administrasjonen og 2 – to – representanter fra hver region. Regionene dekker utgiftene for egne representanter.
Representanter for klubbene i BLNO kvinner og BLNO menn deltar etter samme bestemmelser som for ordinært Basketballting, og dekker sine egne utgifter. Dette møtet skal behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Budsjettet skal bygge på den budsjettrammeplan som er vedtatt for 2-års perioden.

§15 (2) d.:

Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO kvinner.

(BLNO-klubbene kan stille med maksimalt en representant pr. klubb)

Opptak av tidligere Basktballting/Miniting kan ses på vår youtubekanal:

YOUTUBE

 

Spørsmål kan rettes til:

Espen A. Johansen
 

Espen A. Johansen

Organisasjonssjef

E-post: espen.johansen@basket.no
Mobil: 458 76 123