Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Innkalling til Basketballtinget 2024
Basketballtinget 2024.png

Innkalling til Basketballtinget 2024

Det 37. ordinære Basketballtinget blir arrangert 4. - 5. mai 2024 på Thon Hotels Oslo Airport. Tinget er NBBFs høyeste myndighet og vil blant annet behandle langtidsplan, langtidsbudsjett, endringsforslag til lov- og reglement, samt valg av medlemmer til forbundsstyret og komiteer.

Det innkalles med dette til Norges Basketballforbunds 37. ordinære Ting 4. – 5. mai 2024, jfr. NBBFs lov § 15.

Tinget avholdes på Thon Hotels Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen, tlf: 63 92 94 00.

 

Forslag som ønskes tatt opp på Tinget må være styret i hende senest 06. april 2024 kl. 10:00, jfr. NBBFs lov § 15 (2). Forslagene skal føres inn i mal lagt ut på hjemmesiden (Basketballtinget) og skal inneholde nåværende lov-/reglementstekst, forslag til ny lov-/reglementstekst og begrunnelse. Saksdokumentene til Tinget sendes ut senest 20. april. Med hensyn til forslagsrett henviser vi til NBBFs lov §16.

 

Vi minner også om at Valgkomiteen har startet opp sitt viktige arbeid. Dersom dere har kandidater som er villige til å ta et verv i NBBF for kommende tingperiode, så meddel dette til Valgkomiteen ved Jeanette Haveland Antoniazzi  (jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com).

 

Til tillitsvalgte, regioner og klubber med 100 medlemmer eller flere og klubber med lag i BLNO:

 

Påmelding gjøres vi følgende lenke.

Den er tilgjengelig på hjemmesiden (Basketballtinget). Av hensyn til hotellreservasjonen ber vi om at påmeldingene gjøres til NBBF innen 4. april 2024 via lenken over.

 

Fullmaktsskjema vil dere finne på hjemmesiden her.

Utfylt skjema må være NBBF i hende senest 29. april 2024, jfr. NBBFs lov § 16 (3). Hvem som er møteberettiget fremgår av NBBFs lov § 16. Vi minner om at det er regionsvis representasjon på Tinget, og at klubber med 100 medlemmer eller flere og klubbene med lag i BLNO kan møte med én representant hver. (NB! BLNO-klubber med mer enn 100 medlemmer kan ikke stille med to representanter, men med en (1) representant pr. klubb).

 

Utgiftsfordeling: 

Utgiftene ved avviklingen av Tinget fordeles med like store andeler på alle klubber tilsluttet NBBF, jfr. NBBFs lov § 16. Unntatt er klubber som er tatt opp som medlemmer etter Tinget 2022. NBBF dekker utgifter for deltagere på Basketballtinget etter § 16 (4) Representasjon på Basketballtinget. 

Alle regionsreiser, dvs. kortreiser til/fra selve hovedreisen dekkes av den enkelte region/klubb, det samme gjelder representantene fra tingstedets nærområde. Reiserefusjon skjer bare etter billigste, offentlige reisemåte.

 

Vi minner om idrettsrabattene med fly. Bestillinger bør foretas snarest mulig. Dersom noen ønsker ekstra opphold, overnatting, måltider eller lignende ut over det som inngår i fordelingen, må bestilling og betaling foretas av den enkelte.

 

Saksdokumentene blir ikke trykket opp til Basketballting, men presentert på skjerm. Det blir strømuttak tilgjengelig slik at delegater kan medbringe pc/mac/nettbrett for å ta opp saksdokumentene på egne enheter.

 

Spørsmål kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket