Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Basketplan28 - høringsutkast
Basketplan (1080 × 700 px).png

Basketplan28 - høringsutkast

Basketplan28 blir norsk basketball sin overordnede langtidsplan for perioden 2024-2028, og vi ber nå organisasjonen om innspill. Frist er 28.januar.

Langtidsplanen for 2020-2024 går inn i sin siste fase og skal erstattes av nytt planverk. Arbeidstittelen til ny overordnet plan er «Basketplan28» og skal til behandling på Basketballtinget 2024.

Prosessen ble startet i mars 2023 og er beskrevet i bildet under. Fokuset har vært og er at vi skal sikre god involvering og forankring i organisasjonen.

imagengkj.png

 

Hovedessensen i høringsforslaget:

 • Jentesatsing med betydelig fokus
 • Verdien utviklende erstatter målrettet som verdi
 • Bærekraft med utvalg av FNs bærekraftsmål inkluderes
 • Økt fokus på oppgradering av eksisterende anlegg og halltid
 • Økt fokus på universell utformede anlegg inkludert parkett
 • Økt fokus på å få bukt med negativ adferd rettet mot spillere, trenere, dommere og andre involverte i basketsporten
 • Jentesatsing som nytt strategisk satsningsområde
 • Det strategiske satsingsområdet Marked endres til Marked og kommunikasjon med tilhørende mål
 • Måltall for økning av antall jenter/kvinner inkluderes
 • Justert måltall for antall medlemmer ved utgangen av planperioden
 • Mangfold som samlebegrep. Erstatter samfunnsbidrag, inkludering og mangfold
 • Dommerutvikling får økt fokus
 • Jentesatsing som egen utviklingsplan

 

Høringsfrist er satt til:

Søndag 28.januar

Høringssvar sendes til espen.johansen@basket.no

Høringssvaret sendes i eget dokument, ikke direkte i epost.

 

Last ned høringsutkastet her: BASKETPLAN28 - HØRINGSUTKAST

Les Langtidsplan 2020-2024 her: PLANVERK

 

Såørsmål kan rettes til: 

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær