Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Representasjonsrett på Basketballtinget
dom-domstolene.jpg

Representasjonsrett på Basketballtinget

Vi vil med dette presisere at for å kunne representere et organisasjonsledd på Basketballtinget, så skal dette være i tråd med NIFs Lov §2-5. Dette innebærer blant annet at en skal ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

NBBF er gjort kjent med at en aktør i norsk basket har forsøkt å innhente fullmakter fra andre klubber i strid med NIFs lov. Slike fullmakter vil bli underkjent, og NBBF vil også vurdere å anmelde dette som et straffbart forhold ift. NIFs Sanksjonsreglement.

 

Lenke til NIFS loiv §2-5: Kapittel 2: Felles bestemmelser for hele organisasjonen (idrettsforbundet.no)


Hvis noen opplever å bli kontaktet for slikt, ber vi om at dette varsles til NBBFs generalsekretær.

Espen Andrè Johansen
Espen Andrè Johansen
Generalsekretær