Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Valgkomitéen trenger innspill!
Basketballtinget 2024 logo.png

Valgkomitéen trenger innspill!

Valgkomitéen i NBBF er i gang med sitt arbeid, og skal i tiden fremover i kontakt med alle i sittende styrer, komitéer og utvalg. Vi ønsker også å høre fra deg som på andre måter er aktiv i norsk basket. Har du synspunkter på hvordan sittende folkevalgte har utført sitt verv de siste årene eller har du forslag til kandidater til styrer og verv – da ønsker vi å høre fra nettopp deg!

Hva har vært gjort bra i denne perioden?  Og er det noe som har vært mindre bra? Hva mener du er viktig for kommende tingperiode?  Og har du forslag på kandidater som kan ta oss dit?

Det er mange verv som skal fylles, totalt flere titalls posisjoner.  Du kan lese mer om styret, komitéer og utvalg her:

Om NBBF (basket.no)

 

I henhold til NBBS’s lover og regler skal det arbeides for lik kjønnsfordeling.  Det skal også tilstrebes minst ett styremedlem under 26 år. En arbeidstaker som utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd i 20% eller mer, eller mottar mer enn 1G i lønn, kan ikke velges.  De som foreslås og innstilles må være medlem av et idrettslag tilknyttet NBBF.  NBBF’s lover og regler finner du her:  nbbf-lov--og-reglement-vedtatt-2022.pdf (basket.no)

 

Valgkomiteen består av Jeanette H. Antoniazzi (leder), tlf. 93447002/e-post jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com
Lars Olav Sparboe (medlem), tlf. 95058338/e-post lsparboe@gmail.com
Ellen Hamremoen (medlem), tlf. 41535807/e-post hamremoen11@gmail.com

Karl Otabor (vara), tlf. 93492532/e-post karl.otabor@gmail.com

 

Engasjementet i norsk basket pleier å være stort, og valgkomitéen håper dette gir utslag også i prosessen frem mot tinget 2024.  Vi håper vi høres!