Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Et år til Basketballtinget
Basketballtinget 2024 logo.png

Et år til Basketballtinget

Den 4.-5. mai 2024 avholdes Basketballtinget, sted for forhandlingene er Thon Hotels Oslo Airport. Delegater og idrettslag kan allerede nå sette av tiden og starte planleggingen av interne prosesser.

Basketballtinget er NBBFs høyeste myndighet og en arena for å fremme sitt/idrettslagets syn og fremsette forslag til saker til behandling. Det er noen formalia som vi må forholde oss til, dette er beskrevet i NBBFs lov kapittel 4 (fra side 7): NBBFs lov og kampreglement

På temasiden for Basketballtinget vil vi fortløpende oppdatere med aktuell informasjon, samle artiklene som omhandler tinget og legge ut relevante dokumenter. 

Temaside Basketballtinget

 

THON_HOTEL_OSLO_AIRPORT-Gardermoen_Ullensaker-Aussenansicht-392835.jpg

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket