Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Saksdokumenter til Basketballtinget
NBBF Basketballtinget.png

Saksdokumenter til Basketballtinget

Tinget avholdes 4. - 5. mai på Thon Hotels Oslo Airport og saksdokumentene er nå publisert.

Basketballtinget er NBBFs høyeste myndighet og avholdes annenhvert år. 

Saksdokumentene består av følgende dokumenter som nå er publisert på Basketballtingets landingsside på basket.no:

- Tingdokumenter Basketballtinget 2024

- Årsberetning 2023

- Basketplan 28  - forslag

 

Valgkomiteens innstilling, kontrollutvalgets beretning, revisjonsberetning og liste over delegater blir publisert på landingssiden fortløpende. Frist for innsending av fullmakt er 29. april. Benytt skjema for fullmakt som finnes på basket.no.  

Agenda/tidsplan ligger som en del av tingdokumentene. Mer informasjon om praktiske forhold som veibeskrivelse, fullmaktsskjema og utgiftsrefusjonsskjema finnes på basket.no

For avklaring av møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett, vises det til Lov og reglement for Norges Basketballforbund. Vi benytter siste sikre medlemsregistrering som grunnlag i forbindelse med avklaring av møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett for representanter fra klubber med over 100 medlemmer (§16 (2) e)). Dette er samordnet rapportering fra 31.12.2022. Eventuelle spørsmål om representasjon på tinget kan sendes til Organisasjonssjef i NBBF Ragnhild Riis ragnhild.riis@basket.no