Ragnhild Riis av Maja Stenerud.jpg

EasyBasket Trener del 3

Hvordan kan vi bli bedre i vår roll som trener for de yngste, EasyBasket spillene?
 
 
Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Tidligere har vi skrevet om styremedlemmer, dommere og satsning på jenter. Nå publiserer vi noen artikler om trenere.
 
Nå fokuserer vi på noen trenere som trener de yngste spillene. EasyBasket spillere fra U7-U13. Hva skal til for å være en god rollemodell og trener for de yngste? Hvilke driller passer inn her og hva skal man som trener fokusere på?

 

Intervju med Ragnhild Riis, Kolbotn Basket

 

Hva mener du er bra egenskaper til en god basketballtrener?

Jeg tror det viktigste er å ha et ønske om å være trener for akkurat denne aldersgruppen og vise det med en positiv og inkluderende holdning. Gjennom å inneha kompetanse for å legge opp til gode økter og langsiktig utvikling tror jeg treneren er trygg i rollen og stolt over den utrolig artige oppgaven man har som EasyBasket trener.

 

Hva er en EasyBasket treneres viktigste oppgave?

Passe på at alle spillerne blir sett og inkludert, skape trygge rammer, gjøre treningene og kampene gøy gjennom mestringsopplevelse og utvikling av spillerne. Samt legge opp til god treningskultur, god takhøyde for prøving og feiling, godt miljø i gruppen og samholdet i hele klubben.

 

Hva syns du er det beste med å trene EB lag, unge spillere?

Pågangsmotet, de er ivrige etter å lære og er som regel ikke redde for å gjøre feil. I spillernes verden er ingen ting umulig, og det er herlig å få være med på deres drømmereise til NBA/WNBA. 😊

De elsker høy intensitet på treningene og med mye ballkontakt, aktivitet og god stemning, så kommer de garantert tilbake til neste trening. 

 

Hvordan løser du utfordringen med at noen har trent i flere år og noen er helt nye på laget?

På det laget jeg trener nå, G 08, så kommer det en ny spiller ca. hver andre uke. Til tross for veldig mange nye spillere og noen som har spilt i 4-5 år allerede, så er ikke dette en utfordring. 

 • Vi har en kultur der vi alltid ønsker oss flere lagkamerater og øvelsene justeres ut fra erfaringen til utøverne uten å skille utøverne i grupper. Vi har en felles forståelse for at vi utvikler oss ulikt og at hvor lenge man har spilt ikke alltid har noen betydning. Alle skal utvikle seg på sitt nivå og gruppen jobber sammen om dette.
 • Nye spillere er 100% med på treningene fra første møte og får mulighet av meg som trener og spillergruppen til å prøve seg frem. Det er en enighet i gruppen om at de nye spillerne har "en fri periode" der ingen henger seg opp i f.eks. skritt eller andre ting før de har vist at de faktisk kan følge samme regler som de mer erfarne.
 • Vi har et utviklingsfokus i alt vi gjør og jobber med gruppen for å oppmuntre til at alle skal tørre å prøve seg på elementer de ikke mestrer fult ut, både på trening og i kamper.
 • Mindre fokus på å justere detaljer for tidlig, lar de nye spillerne få føle mestring før man begynner å justere. Det viktigste er mye aktivitet og berøring av ball, ikke om det ser perfekt ut for oss trenere.
 • Oppmuntre spillegruppen til å verdsette hverandres styrker på banen og være flinke til å bemerke dette.
 • Oppmuntre spillerne til å veilede hverandre gjennom øvelser med et positivt fokus og spørre hverandre om hjelp. 
 • Være tydelig som trener på hva vi forventer av de ulike spillerne.
 • På laget har ingen spillere faste posisjoner/roller og vi rullere på oppgavene i kampsituasjoner. Siden spillerne oppmuntres til prøving og feiling også i kampsituasjoner og felles ansvar for de ulike rollene under kampen, blir nye spillere raskt med på kamp og tilpasser seg spillet.

 

Målet er å skape en kultur innad i laget hvor det er gøy å prøve seg på nye ferdigheter og ha et ønske om å gjennomføre øvelsene riktig. Med trygge rammer og alltid et positivt fokus der alle vet at alle ønsker å bygge laget bedre, så fungerer dette veldig bra.

 

Hvordan tenker du når du planlegger en trening/periodeplan/månedsplan?

Jeg prioriterer å bygge opp drillene gjennom en periode. Alltid blanding av kjente og nye øvelser på hver trening. Spillerne kan aldri forutse innholdet i en trening, noe jeg opplever at spillerne syns er spennende. Dette er i et lag der alle er trygge og tar godt imot nye utfordringer.

Målet er å gå gjennom de ulike elementene av basketball tilpasset aldersgruppen, og prøve å ha tålmodighet til å få innøvd et element før man går videre til neste. Det tar ofte noen treninger før en øvelse blir gjennomført riktig, og da er det viktig å la spillerne få lov til å gjennomføre den riktig noen ganger før jeg bytter den ut med noe ukjent. Vi har ikke noen off-season trening med denne aldersgruppen, så gjennom skoleåret så jobber vi f.eks. mye med koordinasjon, fotarbeid, løpsteknikk m.m. i tillegg til ballaktivitet. Alt blir inkludert i treningene og spillerne setter pris på denne variasjonen. Det er ofte mulig å trene på det meste i en basketballsetting for å gjøre det mer gøy. Et element av konkurranse i det meste gir også øvelsene en fin start og slutt, og innsatsen er som regel bra. Det viktigste er å være forberedt til hver trening og ha en god plan for å utnytte tiden maksimalt.

 

Hvilke ferdigheter er det dere fokuserer mest på, på treningene nå?

Forsvar og koordinasjon. Spillerne er i en alder der de er veldig ulike i utviklingen. Mye bein og armer for tiden, så jeg prøver å gi dem et godt grunnlag for å kunne utvikle basketballferdighetene. Bonusen er at de utvikler seg fort og ser en rask fremgang.

Utenom det så er det mye 1X1 og 2X2, dribble drive automatics på flere kurver og "Hulken" driller for å lære seg kroppskontroll og kontakt. Treningene blir lagt opp etter plass på treningsarenaen, og med mål om mest mulig aktivitet, ballkontakt og ingen øvelser der de står stille i kø.

 

Hvilke er dine favorittdriller?

De fleste driller med høyt tempo og mulighet til å justere ut fra erfaring er mine favoritter, men det viktigste er at øvelsene er gøy for spillerne. (Alt av basketballtrening er gøy i denne alderen, så lenge vi som trenere klarer å finne en god måte å presentere det på.) 😊

 

 • 1X1 og 2X2 i mange ulike varianter og fra alle ulike områder på banen
 • "Hulken"
 • Hauk og Due og lignende ballbehandling- og pasningsleker med høy intensitet
 • "50 pasninger" - 5 mot 5, målet er 50 pasninger innad i laget uten å sprette ball, åpen lay-up i en backdoor løsning f.eks. uten sprett = 5 pasninger.

 

Alltid mye spilling på trening og aldri øvelser som er "uten grunn". Spilløvelser der de får spille med ulike føringer gir gode resultater og er gøy. De får derimot ikke spille hvis tempoet er urealistisk. Da kan vi finne på noe annet som er mer effektivt. Lavt aktivitetsnivå i denne aldersgruppen betyr ofte at man har bommet på øvelsen. 😊

 

Vi spiller ofte i disse variantene som har opptil 20 spillere fortløpende i aktivitet:

 • Ikke lov å sprette ball x mot x spillere (to eller tre lag)
 • 4 mot 3 +1 – 2 lag av 8+ utøvere
 • Hjørnebasket i liten gymsal og mange spillere (blandet lag og erfaringsdelt lag f.eks.)
 • 2 lag (maks 8 per lag) fast break 2 mot 2. Angrep - forsvar - ut/bytt
 • 3 mot 3 mot 3 1 kurv. 1 scoring forsvaret bytter, løpende start.

  

Hvor henter du inspirasjon til dine treninger?

YouTube og andre nettsteder (f.eks. andre lands særforbunds barneaktivitet), ideutveksling med andre trenere (også fra andre idretter), DST og andre trenersamlinger, besøk av andre trenere hos dem og hos mine lag, trenersamlinger i andre land når muligheten byr seg. Det er alltid noe å plukke opp hver gang man enten er på kurs, samlinger eller på besøk hos andre lag.

 

Hva tror du skal til for at unge trenere i dag skal bli enda bedre EasyBasket trenere? Tips til 15-19åringer

Ta kontakt med andre trenere, alle har lyst til å dele det de har av øvelser, planer og ideer. Være flinkere til å invitere andre trenere på besøk. Samarbeide mer på tvers av lagene i klubben. Delta på trenersamlinger og kurs (både basket og generelle barneidrettskurs).

 

Hva kan Region ØST gjøre for å hjelpe trenere å bli enda bedre på å trene EasyBasket U11-U13?

Hva med å samle EasyBasket trenere til felles samling en kveld i ny og ne der man f.eks. kan få tips til nye øvelser, erfaringsutveksling, knytte kontakt med andre trenere man kan samarbeide med etc.

Dersom fokuset er trenere 15- 19 år, så kanskje lage en "EasyBasket trener gruppe" for trenere i alderen U15-19 der de kan få ha erfaringsutveksling og diskusjoner. :) 

Få ulike EB lag i regionen til å sende inn innspill på øvelser de liker godt, gjerne med video om mulig.

 

 

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Få flere engasjer i basket - Styreverv og klubbens ledere

Dommere del 1 - Intervju med forbundsdommer Akrem Dagnew

Dommere del 2 - Intervju med FIBA dommer Sturla Sand

Jenter i basketball del 1 - Intervju med Nina Østengen og Rune Andersen

Jenter i basketball del 2 - Intervju med Christian Deisz

Jenter i basketball del 3 - Intervju med Niels Mathiessen

Trenerrollen del 1 - Intervju med Josephine Traberg

Trenerrollen del 2 - Intervju med Ole Andreas Teigen

EasyBasket Trener del 1 - Intervju med Shiba Haji Ahmadi

EasyBasket Trener del 2 - Intervju med Niclas Ellingsen

 

 

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no