Sturla Sand.jpg

Dommere del 2

- Som dommer må man møte opp i god tid, se presentabel ut og være tilstede hele tiden.
 

Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Vi håper dere får inspirasjon til nye ideer og innovative tiltak som kan prøves ut i klubben. 

Vi har intervjuet en god del dommere og derfor blir det en egen liten serie om dommere i Hvordan bli bedre serien 

 

 

Intervju med Sturla Sand om dommere

Sturla Sand er FIBA dommer og en av forbundsdommerne som dømmer flest kamper på nasjonalt nivå. Sturla fikk utmerkelsen Årets dommer for sesongen 2018-2019, stemt frem av coachene i BLNO. Sturla har vært leder av dommerkomiteen i ØST og styremedlem i over 10 år. Han er opptatt av kvalitet på dommerkurs og Region ØST sin utfordring med nok antall dommere til seriekamper. 

 

Hvilke egenskaper har en god basketballdommer?

For det første må man kunne regler, være i en nokså god fysisk form, og videre være dedikert til det man driver med. Man må også ha en evne til å ikke ta ting personlig. Når man ikler seg dommerdrakten for å dømme en kamp, har man en jobb å gjøre. Kritikk mot deg underveis og etter en kamp handler nødvendigvis ikke om den du er som privatperson, men om den jobben du utfører som dommer.

Samtidig skal man ha evne til å opptre ryddig og myndig når det kreves av deg. Det er ingen aksept for at man skal måtte tåle urimelige overtramp eller verbale skyllebøtter som er langt over streken.

 

Hva er en dommeres viktigste oppgaver før og etter en kamp?

Før kamp handler det om å være klar for den oppgaven som venter. Hvordan ligger lagene an på tabellen? Har lagene en historie seg i mellom? Er det noen spesielle spillere som kan være ekstra krevende å håndtere? Den type spørsmål må man alltid stille seg før kamp. Videre må man møte opp i god tid, se presentabel ut og være tilstede hele tiden. Med det siste punktet mener jeg at man eksempelvis ikke bør bruke pausene til å sjekke mobilen sin. Da kan fokuset fort forsvinne og det kan gå ut over kvaliteten på dømmingen.

Etter en kamp handler det om å gå gjennom kampen med dem man dømte med. Er det video tilgjengelig vil det å se gjennom denne kunne gi et godt grunnlag for å kunne lære av feil man har begått.

 

Hva er en dommeres viktigste oppgave på banen?

Det er fristende å svare «å blåse», men den viktigste oppgaven når man dømmer er å sørge for at reglene blir håndhevet. Videre handler det om å opptre i tråd med de retningslinjene som eksisterer for dommere. For meg handler det videre også om å etablere en god dialog med spillerne, trenerne og sekretariatet. Min mening er at alle – uansett hvilket nivå man befinner seg på – fortjener å bli behandlet med respekt. Samtidig må man som dommer også kunne forvente å få den samme respekten tilbake.

Som dommer får man betalt for den jobben man gjør. Da kommer det også en rekke krav inn. Blant annet må man løpe opp og ned på banen og være der man skal være for å se det man skal se.

 

Kan man som dommer blåse for mye/for lite i en kamp? 

Man kan helt klart både blåse for mye og blåse for lite i en basketballkamp. Riktignok vil noen kamper kreve mye blåsing, mens andre kamper igjen krever mindre blåsing. Derfor er det viktig å finne det riktige kriteriet fra starten av og videre holde dette kampen igjennom. Spillere og trenere er nødt til å kunne vite hva de skal forholde seg til. Det å skjønne hvilke kontakter man kan la være å blåse er også noe som kommer med erfaring.

 

Hvorfor har du valgt å bli basketballdommer?

Jeg er ikke religiøs og har kun en leveregel for meg selv. Det er at jeg til en hver tid skal gjøre ting jeg synes er gøy. Da jeg ble kastet inn på et dommerkurs for 15 år siden var det med en plan om å kunne tjene penger. Fra dagen jeg dømte min første kamp har jeg hele veien synes det har vært gøy. Derfor holder jeg fortsatt på. Skal du bli god i noe må man ha en «passion» for det du driver med. Har man ikke det vil man etter mitt syn alltid forbli middelmådig.

16 år etter at jeg dømte min første kamp er dette fortsatt gøy. Det kan være de små tingene som å møte gamle kjente en søndagsmorgen i en idrettshall, eller å se de unge dommerne du hadde på dommerkurs for noen år siden, nå dømme elite-basket. Samtidig kan det også være det å høre nasjonalsangen før en NM finale med flere tusen på tribunen og vite at du må prestere på høyt nivå for at «riktig» lag skal vinne og ingen skal føle seg bortdømt.

 

Hva gjør du for å utvikle deg selv som dommer?

Jeg har alltid sammenlignet basketballdømming med poker. Forskjellene er selvfølgelig mange, men likheten er at man må spille mye/dømme mye for å bli god. Kan du reglene i poker er det fullt mulig å vinne en runde eller en turnering i ny og ne. Men skal du prestere på et jevnt høyt nivå over tid, er du nødt til å ha spilt mange runder. Slik er det også med basketball-dømming. Selv om du kan reglene og dommermekanikken er du nødvendigvis ikke en god dommer. Du er nødt til å dømme mye for å prestere på et jevnt nivå over tid. Derfor er jeg selv opptatt av å dømme mye. Da sitter det i kroppen.

Videre ser jeg mye basket. Jeg ser også alle mine egne kamper som finnes på video. Der ser jeg på konkrete avgjørelser, men også små ting som kroppsspråk, hvordan jeg løper og hvordan tegningivningen ser ut osv. Jeg holder meg også oppdatert på regler og tolkninger.

 

Hva skal til for at våre unge kampledere og aspiranter skal bli gode regions- og forbundsdommere? 

Jeg tror som nevnt tidligere mye handler om å dømme mye, men jeg tror også at det handler om å se mye basket. Etter mitt syn er det mange unge dommere som burde sett mye mer kamper enn det de gjør. Det handler om å se dem som dømmer, men også selve spillet. Har man ikke spilleforståelse vil man aldri kunne bli en god dommer. Litt derfor oppfordrer jeg også unge dommere til selv å spille basket så lenge som mulig. Spillererfaring er uvurderlig sett fra et dommerperspektiv.

Ser man på mange av dem som i dag er toppdommere er det folk som selv har spilt på øverste eller nest øverste nivå. Om man ikke har gjort det er man nødt til å kompensere ved å se mye basket.

 

Hvordan blir man en god basketballdommer?

I fare for å gjenta meg selv tror jeg mye handler om å være litt ydmyk, og ikke ha så høye skuldre når man dømmer. Det er lov å smile og komme med noen «kjappe» replikker på banen.

Bruk tid til å gradvis ta små steg i riktig retning. 90% handler om hardt arbeid, mens 10% er talent. Hvem som helst kan bli en god dommer bare man bruker nok tid på det. 

 

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Få flere engasjer i basket - Styreverv og klubbens ledere

Dommere del 1 - Intervju med forbundsdommer Akrem Dagnew

 

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no