​Foto: Øystein Mjelde Skipenes
​Foto: Øystein Mjelde Skipenes

Få flere engasjert i basket

Ny artikkel serie: Hvordan kan vi bli bedre? Denne omhandler styreverv og klubbens ledere.
Da er vi igang med en ny runde med intervjuer av engasjerte folk i Region ØST.

Denne gangen heter artikkelserien: Hvordan kan vi bli bedre?

Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Vi håper dere får inspirasjon til nye ideer og innovative tiltak som kan prøves ut i klubben. 

 

 

Hvordan får vi flere engasjerte personer inn i styret i basketballklubben?

De som har svart er styreldere i Nesodden, Sandvika og Persbråten samt Klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis NBBF

 

 

Hvor lenge har du vært styremedlem/leder av din klubb?

Gøril Wold Wægger, Nesodden: Jeg har vært med i styret siden 2011 og ble leder i 2012. Dette er også mine siste måneder som leder i NIF Basket da jeg går av som leder i februar 2020.

Ståle Gordon Skagestad, Sandvika: Siden 2015

Siri Bogen, Persbråten: Hvis jeg ikke husker feil ble jeg valgt inn som styremedlem i 2016. Klubben vår mistet dessverre vår tidligere leder og medstifter, Jon Flaaten, sommeren 2017. Da ble jeg nestleder og våren 2019 tok jeg over som leder av klubben. 

 

Hvordan kom du inn i frivilligheten? Hvordan ble du styremedlem/leder?

Gøril, Nesodden: Ole Jacob Store Valen, en stor ildsjel i basketgruppa fikk meg med inn i styret i 2011, han var selv leder den gangen. Ganske raskt så fikk han «lurt» meg inn i styreleder rollen, og det er jeg glad for.

Ståle, Sandvika: Ble bedt om å vurdere plass i styret til Sandvika BBK og sa ja. Nestleder og sportslig leder siden 2016, leder og sportslig leder siden 2019.

Siri, Persbråten: Jeg kom inn i klubben fordi sønnen vår begynte å spille EasyBasket med en gruppe flotte gutter. Etterhvert bidro jeg med enkle oppgaver som kjøring til kamper og baking av mange boller :-) plutselig var jeg lagkontakt. 

 

Vi var en gruppe ivrige foreldre som likte å være sammen med barna på basket, og vi trivdes godt i hverandres selskap. Noen av foreldrene var ivrige og arrangerte sosiale arrangementer, mens andre organiserte deltakelse på cuper.Det var en utrolig positiv opplevelse og en opplevelse av at vi var «ett lag».  

Etterhvert sa jeg ja til å bli med i styret i klubben da jeg følte at jeg hadde vært med lenge nok som lagkontakt. En av mine første oppgaver var å være med i arrangementskomiteen for elitelagets kamper. Da ble jeg kjent med seniorspillerne i klubben. Vi  var en en gjeng som gjennomførte det praktiske rundt BLNO-kampene. Kampene og alt rundt ble en positiv og morsom opplevelse. Jeg ble også invitert på arrangementer/møter i regi av forbundet og region øst. Der møtte jeg mange andre hyggelige og ivrige basketfolk. De inspirerte meg til å videreutvikle vår klubb. 

På samme måte gjorde ble også styrevervet en god opplevelse. I vårt styret møtte jeg mennesker som ønsker det beste for barna og ungdommene i klubben. Jeg opplevde også at det var lett å komme med nye ideer og forbedringsforslag. Dessuten opplever jeg at vi har dratt i samme retning og fått til en del forbedringer. Selvfølgelig er det en del som gjenstår.

 

Hva har vært din motivasjon for å fortsette som leder/styremedlem?

Gøril, Nesodden: Nesodden IF basket har hatt en enorm vekst de siste årene, og det har vært mer og mer givende å sitte i styret. De siste årene har vi hatt noen svært aktive styrer, med mange energiske ildsjeler som har lagt ned mye tid, energi og entusiasme i å få basketgruppa til å bli det den er i dag. Vi passere trolig 350 medlemmer ved årsskifte, og for 9 år siden var vi bare 50. Dugnadsånden står sterkt i gruppa og vi har mange entusiaster som bidrar med alt fra sekretariat, lagkontakter, trenere og i styret. 

For meg personlig er det å se hvordan barn og unge i basketgruppa trives, og hvordan vi sammen har klart å skape et miljø hvor alle respekterer hverandre, hvordan vi inkluderer alle og ikke minst hvordan vi igjennom vårt Lead4peace prosjekt utvikler ledere og rollemodeller i klubben. Det å se ungdommer bli gode rollemodeller er en fantastisk motivasjon for å være med i NIF basket.

Ståle, Sandvika: Har vært spiller, trener og lagkontakt i en sport jeg brenner for. Med unntak av år i USA, har jeg på én eller annen måte vært involvert i norsk basket siden 1970 tallet. Motivasjonen ligger i å se at vi har en stabil klubb, gode trenere, ivrige spillere og ikke minst tilskudd av nye, ivrige spillere som ønsker å prøve basketball og da for Sandvika BBK. Har også et godt fungerende styre som gjør at jobben min som leder & sportslig leder, blir enklere. Spesielt gjør vår kasserer, Eva Salvesen, en utrolig jobb. Hun er bare unik😃

Til slutt:  Vi er så heldige i Sandvika BBK og ha særdeles mange svært oppegående og initiativrike foreldre.  De fungerer utmerket på våre lag som lagkontakter, ressurspersoner, etc. Vår klubb drives på frivillig basis og uten disse foreldrene, ville drift av klubben bare ikke fungere. Stor takk til alle de som bidrar!

Siri, Persbråten:  Mitt engasjement for basket bygger på  i at jeg har sett hvilken forskjell idretten kan utgjøre for unge gutter og jenter som sliter med å «passe inn» og leve opp til alle forventningene som hviler på dem. Jeg liker også tempo og spillet i selve idretten. Det er jo bare så gøy med en jevn og tett kamp. Disse tingene og alle de hyggelige menneskene jeg har blitt kjent med de siste årene er min store inspirasjonskilde for å fortsette jeg som styreleder.

 

Hvordan rekrutterer du/dere folk til frivillige verv i klubben?

 Gøril, Nesodden: Vi er opptatt av å prate med folk, gjøre det hyggelig å være med som foreldre. Vi er opptatt av å skape et godt miljø for barna og det tror jeg at foreldre liker og setter pris på. Når barna trives, er det lettere å få med foreldre. Vi har mange aktiviteter igjennom året hvor både foreldre og spillere er tilstede, det skaper et miljø som er hyggelig å være for foreldre også, og gjør det lettere å få med frivillige. Til tross for høy aktivitet skulle vi selvsagt gjerne hatt enda flere som kunne hjelpe oss – jo flere vi er jo mer moro kan vi gjøre for spillerne våre. 😊

Ståle, Sandvika: Ingen lett oppgave eller svar på dette. Men, én ting man bør gjøre er å påse at oppgavene blir fordelt. Unngå for all del at få frivillige får alle oppgavene; da blir de fort utbrent. Mitt inntrykk er at mange vi vil bidra, men de frykter at "alt" blir lagt på dem. Igjen, fornuftig fordeling av oppgavene er viktig.

Siri, Persbråten: Vårt tiltak nr 1 er nok å snakke vel om klubben vår, verdiene vi bygger på og ikke minst visjonen vår som er å være «en basketfamilie som vinner sammen».  Hver uke er jeg innom hallen særlig på de yngre partiene hvor foreldre ofte stiller opp. Da har jeg tid til å snakke med dem og høre hvordan barna trives i klubben. Jeg har troen på møtet mellom mennesker og formidling av historier om små og store basketopplevelser.  

Ellers bruker vi lagkontaktene for å rekruttere inn nye foreldre som de fanger opp har lyst til å bidra eller gjøre en ekstra innsats for laget. Vi tror det er viktig å starte i det små og utvikle ansvar og oppgaver etterhvert.

 

Hva tror du skal til for at folk engasjerer seg i klubben og hjelper til?

Gøril, Nesodden: Jeg tror at vi gjør noe riktig med å involvere foreldre i aktiviteter som TIp Off, straffeskytemeskterskap og ikke minst igjennom vårt lederprogram Lead4peace. Allikevel må vi jobbe enda mer med å nå ut til alle foreldre om hva som skjer og hvordan de kan bidra. Jeg har tro på god kommunikasjon og ikke minst involvering fra alle. I NIF Basket har vi sagt at ALLE skal med, og en av de tingene vi da er opptatt av er å holde treningsavgiften lav. Det betyr at vi trenger at foreldre stiller opp i kiosk og sekretariat og på våre arrangementer.  Jeg tror foreldre må forstå viktigheten av å bidra og hva det betyr for ungene at vi alle bidrar. Har ikke oppskriften helt på plass enda men lover å dele når jeg finner deg 😉

Ståle, Sandvika: Som sagt, mener jeg mange foreldre som har spillere i klubben vil bidra. Noen kan muligens ikke så mye om basketball og frykter at det blir "vanskelig" å sitte i sekretariatet eller fungere som lagkontakt, siden de ikke kjenner idretten så godt. Her er det viktig å bryte ned barrierer og vise at du kan godt jobbe som frivillig i en basketballklubb uten selv å ha vært spiller eller trener, el. l.

Siri, Persbråten: For det første så må folk bli spurt. Jeg tror også det er viktig at folk opplever at klubben har et positivt miljø og en god kultur. Hvis vi som sitter i styret bare klager over hvor mye det er å gjøre, vil ikke vervene fremstå som særlig attraktive. hvis vi klarer å formidle alt det morsomme vi er med på  og det vi forsøker å utvikle tror jeg flere har lyst å være med. Et styreverv i idretten kan også være en fin arena for læring og personlig utvikling. Det kan være nyttig i arbeidsammenheng og eller bare fordi du har lyst til å bidra i lokalsamfunnet der du bor.

 

Hva bør man tenke på når man skal rekruttere noen til oppgaver som lagkontakt, styremedlem, kasserer, materialansvarlig, kioskansvarlig...?

Gøril, Nesodden: Vi jobber mye med standardisering av malverk etc. nå, noe som skal gjøre det langt lettere å ta ulike verv i basketgruppa. Vi tror at desto mer strukturert ting er desto lettere er det å få med frivillige. Vi må vise til at det er lett å komme inn, at alle vet hva de kan gjøre og hvordan de kan gjøre sin jobb. Det tror vi er noe av det viktigste. I tillegg tror vi på bygging av miljø og kultur – at foreldre ser at barna sine trives er viktig og da må vi invitere foreldre med på aktivteter sammen med barna sine. Vi må også sikre at vi har nok folk slik at det er mange som går litt og ikke få som gjør mye, det må vi også synliggjøre igjennom struktur og arbeidsmetoder.

Ståle, Sandvika: Fordeling av oppgaver.  At en lagkontakt ikke blir sittende for mange sesonger eller med for mye oppgaver. Da vil vedkommene fort bli utbrent. I Sandvika BBK oppmuntrer vi til at oppgaven som lagkontakt skal gå litt på rundgang (ikke alltid enkelt, men vi ønsker å etterleve det.) Det er også viktig at lagkontakt fordeler oppgaver som sektretariatet, dugnader, etc. Han/hun KAN ikke sitte med alle oppgavene.

Siri, Persbråten: Jeg tror det er viktig å være konkret på hva oppgaven innebærer og hvilke forventninger som stilles til de som vil være med. Det kan gjøres ved å gi aktuelle folk rollebeskrivelser til de ulike styrevervene og fortelle om hyppigheten på møter og arbeidsform. Videre at de som stiller opp vil være med å forme oppgaver og måten ting blir gjort på  Det er er antakeligvis lurt å være ærlig på at et styreverv medfører arbeid og ikke minst ansvar. Alt som skjer i klubben er styrets ansvar, så det er ikke akkurat for pingler :-)

 

Hva kan Region ØST gjøre for å hjelpe klubbene med å få engasjert flere i styret?

Gøril, Nesodden: Det er jeg litt usikker på, jeg tror at hjertet banker for den klubben barnet ditt er på. Alikevel tror jeg NBBF skal synliggjøre verdiene sine enda mer. Det er gode verdier som klubbene bør kunne videreformidle. Hva om NBBF et par ganger i året sender ut en hilsen til alle basketmedlemmene i Norge, hvor dere forteller KORT om verdiene i basket, hva vi er opptatt av og hva vi står for? I dag tror jeg dessverre at foreldre generelt sett ikke har mye kunnskap om NBBF, og det kan vi endre noe på ved at dere kanskje kan kommunisere direkte med de et par ganger i året?

Ståle, Sandvika: Belyse at et styreverv i en basketballklubb kan være både spennende og engasjerende. Fokus på idrettsglede, og at folk kan bidra med sin kompetanse innen organisajon, økonomi, sponsoraktiviter, etc. Og, du trenger ikke være en basketekspert for å bli styremedlem!

Siri, Persbråten: Lage gode møteplasser, utarbeide felles maler og system, sikre god kommunikasjon fra region til klubbene. Bidra til en positiv kultur i egen region og opp mot forbundet. Og sist men ikke men minst være en god og kritisk venn som irettesetter når det trengs.

 

Hva er ditt ønske for klubben? Hva trenger dere for å bli enda bedre?

Gøril, Nesodden: Vi trenger mer halltid og enda flere foreldretrenere. Halltid er kritisk på Nesodden og INGEN av våre lag kan trene mer enn 2 ganger i uken, noe som er altfor lite til å kunne hevde seg spillemessig. Utover det så ønsker jeg enda mer publikum på våre kamper, at foreldre heier enda mer på sine håpefulle og lagkamperatene og til slutt så ønsker jeg at vi fra neste år får inn en tydelig, engasjert og strukturert leder som kan drive klubben framover sammen med et fantastisk styre og andre ildsjeler.

Ståle, SandvikaMitt ønske for Sanvika BBK at vi blir enda flinkere til å rekruttere nye spillere, samt blir bedre på å samarbeide/høste erfaring fra andre klubber. Når det gjelder rekruttering, er i er så heldig å være del av Inklu prosjeket som Hege Rokne har satt i gang, og vi ser allerede nå at det bære frukter. (Vi er så heldig at Hege også sitter i styret vårt😃)

Tilgang til mere halltid er alltid ønskelig; hva kan evt Region ØST bidra med her?

Videreutdanning av våre trener til en rimelig pris hadde vært topp! Jeg vet Region ØST tilbyr stipend for iallefall trener 1 og det er fint! Kanskje for trener 2 også😁?

Siri, Persbråten: Jeg håper at vi skal klare å jobbe enda mer systematisk med å utvikle et godt basketball tilbud til barn unge og voksne. Videre håper jeg at vi kan bidra til at basket blir en større idrett i Norge.

Jeg håper at vi skal klare å jobbe enda mer systematisk med å utvikle et godt basketball tilbud til barn unge og voksne. I tråd med strategien vår så håper jeg også at vi klarer å få til et godt tilbud og utvikle jentene i klubben vår. Videre håper jeg at vi kan bidra til at basket blir en større og bedre idrett i Norge.

 

Hvordan kan man rekruttere personer til nøkkelroller i basketballklubben?

Klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis NBBF

 

  1. Tørre å spørre enkeltpersoner direkte. Ulike undersøkelser som er gjennomført rundt om i landet viser at hovedgrunnen til at foresatte ikke påtar seg frivillige verv i klubben er fordi de ikke er spurt. Dette gjelder spesielt for foresatte med innvandrer bakgrunn. De fleste ønsker å bidra, men må vite hva de kan bidra med og at de er ønsket. Det er fort gjort for foresatte å tenke at klubben ikke trenger eller ønsker ekstra hjelp. Derfor må man gå direkte til hver enkelt og spørre hva de kan bidra med eller om de kan bidra med en konkret oppgave klubben trenger hjelp til. Det å spørre i plenum er mindre produktivt.
  2. Klubben må ha tydelig avklarte rollebeskrivelser, med klare oppgaver og forventninger. Må være realistisk, hjelper ikke å pynte på arbeidsoppgaven, da får man heller fordele den på to personer dersom man ser det er for mye arbeid for en.
  3. Informere tidlig om hva klubben tilbyr og hvem klubben er til for. Hvilke verdier har dere og hva kan en utøver forvente å få oppleve i deres klubb.
  4. Rekruttere til spesifikke oppgaver utenom styreverv i klubben. Styrene kan ofte bli flinkere til å gi mandat til personer som kan bidra til klubbdriften med spesifikke oppgaver uten å sitte i styret. Mange oppgaver kan fordeles og må ikke gjennomføres av styremedlemmene. Igjen, gå direkte til enkeltpersoner og tørre å spørre etter deres hjelp.
  5. Inkludere ungdom. En ungdomsrepresentant i styret og gjerne en ungdomsgruppe som kan komme med innspill til styret, gjennomføre prosjekter i klubben der ungdommelige krefter ofte er mer effektive (f.eks. rekrutteringsplaner, 3mot3 turneringer i klubb, aktivitet under åpen hall, konkurranser internt i klubben, sommeravslutninger). Spør man ungdommene så har de mange ideer og ønsker ofte å få lov til å gjennomføre aktivitet i klubben med litt veiledning av fra voksne.
  6. Skap møteplasser og hilse på alle i hallen. Si «Hei» til de som følger barna til hallen, enten foresatte, besteforeldre eller søsken. Inkluder dem og gjør det til en vane å hilse. Gjør det til en kultur at foresatte og søsken møtes under kamper e.l. Ha kaffe på første trening når foreldrene kommer og kom i dialog.
  7. Sette pris på de frivillige i klubben. Pass på at de er inkludert i fellesskapet.

 

Jeg tror vi kommer langt dersom klubbene er tydelige på hvem de er, hva som kjennetegner deres klubb, hva de tilbyr og hvem er de til for! Klubber som ønsker veiledning til å finne ut av dette får det gratis av NBBF. Vi har veiledere klare til å bistå klubbene med dette arbeidet. 

For mer informasjon om klubbveiledere ta kontakt med Ragnild Riis i NBBF; Ragnhild.Riis@basket.no 

 

 

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no