1724_1474969011098.jpeg

Jenter i basketball del 1

Hvordan kan vi bli bedre? Hvordan skal vi rekruttere flere og hindre frafall blant jenter?
Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Vi håper dere får inspirasjon til nye ideer og innovative tiltak som kan prøves ut i klubben. 

Vi har intervjuet en god del trenere som trener jenter og en god del spillere fra BLNO kvinner, samt en del yngre jenter. Derfor blir det nå også en egen liten serie om jenter i Hvordan bli bedre serien 

 

 

Intervju med Nina Østengen og Rune Andersen

Nina Østengen har trent både gutte- og jentelag i Bøler Basket over mange år. Sammen med Tove Birkeli har de hatt ansvar for en rekke jenteprosjekter i klubbens regi. Rune Andersen, bror til Nina og trener i naboklubben Oppsal Panthers har trent gutter i mange år, men trener nå denne sesongen Oppsal jenter 19. Nina og Rune deler ikke bare gener, men et brennende engasjement for norsk basketball og for å utvikle unge spilleres basketferdigheter.

 

 

Hvor lenge har du trent jenter i basketball?

Nina: Akkurat hvor mange år jeg har trent jenter har jeg ikke oversikten på, men vil anta ca. 10-15 år.

Rune: Dette er min første sesong som trener for et jentelag.

 

Hva er det beste med å trene jenter?

Nina: De basketjentene jeg har trent har vært veldig omsorgsfulle og inkluderende mot hverandre på trening. Nesten irriterende for snille mot hverandre, når målet ofte er å konkurrere mot hverandre. De er pliktoppfyllende, kommer når de skal og gjør det de får beskjed om på trening.

Det beste med å trene jenter er at de er lojale og du kan stole på de. Jenter er pliktoppfyllende og gjør det de får beskjed om på trening, så lenge treningen er morsom og innholdsrik bidrar de med full innsats.

Rune: Sammenlignet med gutter savner jeg mer trøkk, innsatts, og tøffere spill i forsvar. Sjeldent å se jenter som kaster seg over publikum for å hindre en turnover. Har derimot blitt positivt overasket på hvor hurtig jenten setter seg inn i nye ting og ønsker å lære.

Generelt har de bedre fokus og lytter bedre. Stort pluss at de faktisk gjennomfører detaljer på treninger og forholder seg til hva trener sier.    

 

Hva bør man tenke på som trener når man trener jenter?

Nina: Jentene må bli anerkjent for den innsatsen de gjør, de må føle at de er verdifulle og det er de jo! Alle er flinke til noe og det må de få beskjed om. Konstruktive tilbakemeldinger på hva de er gode på og hva de bør øve mer på er viktig. En individuell målsetning og et mål for laget må lages med spiller og laget før sesongen.

Rune: Jentelaget jeg tok over hadde problem med å stille med nok spillere til kamper og treninger. Fokuset har derfor vært å få med alle videre, unngå at spillere slutter. Det sosiale rundt laget har derfor vært viktigere enn for de guttelag jeg har trent. Er noe mer fleksibel på oppmøte og uttak til kamper, prøver å legge til rette for at jentene også har skole og andre aktiviteter. Med guttelag har jeg alltid kjørt jevnlige målinger på styrke, hurtighet, spenst, og skudd. For jentene har jeg droppet dette da jeg tror de er mer følsomme for å bli sammenlignet med andre. Mulig jeg har feil her, men ønsker ikke å gamble på dette. Viktigst er å få med alle videre. 

 

Hva tror du skal til for at vi skal kunne rekruttere flere jenter til basketball?

Nina: Flere gode engasjerte trenere som legger vekt på å ha det gøy, samtidig som du «sniker» inn basketkunnskap i drillene på trening.

Rune: Et godt sportslig og sosialt tilbud til i nærmiljøet er det som skal til for å få flere jenter til å starte med basket. I Oppsal har vi nå store kull av jenter i yngre årsklasser etter flere år med satsning på de yngste. For å beholde denne positive trenden må vi har mer halltid, flere trenere og engasjerte foreldre. 

 

Hva tror du skal til for å hindre frafallet blant jenter i basketball i tenårene?

Nina: Gode kompetente trenere som har innlevelse, kunnskap og høyt fokus på å ha det gøy på treningene. Foreldre må involveres i laget eller klubben, slik at familieengasjementet er tilstede.

Rune: Et godt sportslig tilbud, og at alle må føle seg inkludert. Det sosiale rundt laget er selvsagt veldig viktig.

 

Hva tror du at Region ØST kan gjøre for å få flere jenter til å begynne med basketball?

Nina: 

  • Utdanne trenere, men samtidig ta vare på de gode trenerne som har lang erfaring med basketball, men som ikke nødvendigvis har den formelle trenerutdannelsen. Tror vi er i ferd med å miste noen gode trenere med lang og god trenererfaring, men som ikke kvalifiserer seg etter de nye formelle trenerkravene.
  • Skoleturneringer for jenter kan være en god rekrutteringsarena for å få flere jenter til å spille basketball.
  • Basket-trening for jenter i SFO tiden.
  • Tilskudd til trenere som har foreldre/barn (jenter) trening for de yngste. Vi trenger flere jenter i basketen, men vi trenger også foreldrene for å drifte klubb.

 RuneSørg for mer halltid til klubber som satser på yngre lag.

 

 

Hjelp oss å bli bedre!

NBBF har laget en undersøkelse om jenter. Rekruttering, frafall og forslag til tiltak. Vi oppfordrer alle spillere, trenere, foreldre, styremedlemmer, dommere.. til å besvare denne annonyme undersøkelsen slik at vi kan bli bedre. 

Svarsfrist: 15.januar 2020.

Du finner spørreundersøkelsen fra NBBF om jenter HER

 

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Få flere engasjer i basket - Styreverv og klubbens ledere

Dommere del 1 - Intervju med forbundsdommer Akrem Dagnew

Dommere del 2 - Intervju med FIBA dommer Sturla Sand

 

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no