NBBF ØST Shiba.jpg

EasyBasket Trener del 1

Hvordan kan vi bli bedre i vår roll som trener for de yngste, EasyBasket spillene?
Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Tidligere har vi skrevet om styremedlemmer, dommere og satsning på jenter. Nå publiserer vi noen artikler om trenere.
 
Nå fokuserer vi på noen trenere som trener de yngste spillene. EasyBasket spillere fra U7-U13. Hva skal til for å være en god rollemodell og trener for de yngste? Hvilke driller passer inn her og hva skal man som trener fokusere på?

 

Intervju med Shiba Haji Ahmadi, Skjetten Basket

Hva mener du er bra egenskaper til en god basketballtrener?

En god basketballtrener burde være forståelsesfull, ha mye erfaring og kunnskap, og ha egenskapen til å veilede og lære bort på en god måte. Den viktigste egenskapen jeg kan tenke meg er det å være en leder som er ett godt forbilde!

 

Hva er en EasyBasket treneres viktigste oppgave?

Det jeg mener er trenerens viktigste oppgave ved EasyBasket er å skape glede og mestringsfølelse, skape ett godt miljø for læring.

 

Hva syns du er det beste med å trene EB lag, unge spillere?

Det beste og mest givende med å trene EasyBasket lag vil jeg si er å se at barna får noe ut av å være der, og at man skaper ett utrolig godt forhold til dem!

 

Hvordan løser du utfordringen med at noen har trent i flere år og noen er helt nye på laget?

Det er en veldig vanskelig situasjon, og det skjer alltid! Vi får flere som har spilt basket i mange år og noen nye som kommer i blandt, vi løser det ganske greit med at vi har mange felles aktiviteter som alle kan være med på. Når det er mer utfordrende aktivitetene pleier vi å splitte oss i om med at vi er nok trenere! 

Vi har også en veldig fin ordning på Skjetten med Skills trening, hvor alle nye medlemmer må være med på skills og lære basic basketball som gjør det enklere å være med på lagtreninger!

 

Hvordan tenker du når du planlegger en trening/periodeplan/månedsplan?

Jeg pleier å planlegge i perioder, ut ifra hva jeg ser vi trenger å øve på. Samtidig har vi en felles plan med klubben om hva vi mener burde legge vekt på på de ulike aldersgruppene. Det er alltid litt vanskelig å planlegge EasyBasket ut i fra nivå etc.. men det jeg legger mest fokus på er grunnleggende bevegelser og lek med ball.

 

Hvilke ferdigheter er det dere fokuserer mest på, på treningene nå?

Det vi fokuserer mest på nå er dribling, pasninger, jump stop og lære takten til en layup. Jeg pleier ikke legge veldig stor vekt på scoringer eller avslutning på kurv, men det kommer selvfølgelig mer av det etterhvert!

 

Hvilke er dine favorittdriller?

Mine favorittdriller vil jeg si er rødt grønt lys med jumpstop. Skytekonkurranser. Stafetter og passningskonkurranser!

 

Hvor henter du inspirasjon til dine treninger?

Jeg henter mye inspirasjon fra egne treninger faktisk, mye av hva jeg har gjort selv er veldig fint å bruke så lenge man trapper det helt ned til basics. Så henter jeg selvfølgelig inspirasjon fra andre trenere!

 

Hva tror du skal til for at unge trenere i dag skal bli enda bedre EasyBasket trenere? Tips til 15-19åringer

Engasjement! Det beste tipset jeg kan gi er å være åpen for lære av andre trenere!

 

Hva kan Region ØST gjøre for å hjelpe trenere å bli enda bedre på å trene EasyBasket spillere?

Jeg syntes regionen gjør en bra jobb, kanskje være med på å utvikle enda fler trenere!

 

 

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Få flere engasjer i basket - Styreverv og klubbens ledere

Dommere del 1 - Intervju med forbundsdommer Akrem Dagnew

Dommere del 2 - Intervju med FIBA dommer Sturla Sand

Jenter i basketball del 1 - Intervju med Nina Østengen og Rune Andersen

Jenter i basketball del 2 - Intervju med Christian Deisz

Jenter i basketball del 3 - Intervju med Niels Mathiessen

Trenerrollen del 1 - Intervju med Josephine Traberg

Trenerrollen del 2 - Intervju med Ole Andreas Teigen

 

 

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no