Kjelsås J13.png

Jenter i basketball del 3

Hvordan kan vi bli bedre? Hvordan skal vi rekruttere flere og hindre frafall blant jenter?

Målet med disse nyhetene er å spre litt tanker, ideer og visjoner og å forhåpentligvis skape noen tankeprosesser hos dere som lesere. Vi håper dere får inspirasjon til nye ideer og innovative tiltak som kan prøves ut i klubben. 

Vi har intervjuet en god del trenere som trener jenter og en god del spillere fra BLNO kvinner, samt en del yngre jenter. Derfor blir det nå også en egen liten serie om jenter i Hvordan bli bedre serien.

 

 

Intervju med Niels Matthiessen fra Kjelsås

Niels Matthiessen har vært trener på juniorlandslag, Spillerutvikling i Region Øst og er aktiv som trener for jenter i Kjelsås. Niels er en trener som er godt likt og alltid passer på hver enkelt individ på laget. Niels ser hver enkelt og tar seg tid til hver enkelt, slik at alle skal føle seg inkludert, sett og hørt. 

 

Hvor lenge har du trent jenter i basketball?

Trent dame- og jente-lag i ulike perioder. Min besvarelse går primært på de siste fire årene med 11 – 18 åringer.

 

Hva bør man tenke på når man trener jenter?

Rekruttere så mange som mulig. Fortsett å rekruttere selv om dette går utover resultatene.

 

Hva er det som skiller jenter fra gutter på en basketballtrening?

Jenter er i større grad avhengig av hva venninne gjør i en tidlig fase av sin basket-aktivitet.

Sammenhold, lek og moro er viktigere for jenter enn gutter.

 • Man må i en tidlig fase stimulere til egen aktivitet i større grad enn man gjør for gutter.
 • Man må tidlig gjøre oppmerksom på at treningen ikke «bare» varer fra kl xx.00 – yy.00.
 • Man må i større grad utfordre jenter til å gjøre ting de ikke kan, slik at de kan komme utenfor komfortsonen og bli nysgjerrige (hos gutter går dette mye mer av seg selv).
 • Man må lære spillerne å ta ut de fysiske forutsetninger de har.
 • Man må skryte mer av hver enkelt spiller

 

Hva er det beste med å trene jenter?

 • Mer liv og røre på jentetreninger
 • Blandet foreldregruppe med både mødre og fedre (for gutter så blir det stort sett fedre)
 • Jenter lytter mye bedre til hva treneren sier
 • Jenter er meget læringsvillige
 • Jenter er mer modne i sin personlige utvikling (ca 2 år i alderen 12- 16 år)
 • Jenter er overlag bedre lagspillere enn gutter (inntil guttene lærer seg dette)

 

Hva bør man tenke på som trener når man trener jenter?

 • Man må være mer varsom hvordan man uttrykker seg, bla ikke omhandle vekte eller størrelse.
 • Legge inn like mye konkurranser.
 • Ha en stor variasjon i hvilke øvelser man bruker.

 

Hva tror du skal til for at vi skal kunne rekruttere flere jenter til basketball?

 • Skape stabile treningsforhold og miljøer hvor spillere og foreldre trives.
 • Informere om aktivitetene.
 • Ikke fokusere på resultatene i den første perioden, men på hva vi får til.
  • Har vi det gøy
  • Lærte vi noe av dette
 • Ha faste ritualer når det kommer nye spillere inn i gruppen
 • Skape flere forbilder innen basket, slik at spillere kan se at eldre eller andre damer/jenter også spiller basket.
 • Sikre kontinuitet i aldergruppen slik at man ikke får hull i årgangene.

 

Hva tror du skal til for å hindre frafallet blant jenter i basketball i tenårene?

 • Skape stabile treningsforhold.
 • Sikre store nok spillergrupper til at man tåler litt frafall (minst 15 spillere)
  • Flere lag er fornøyde når de kan stille lag !!! feil !!!
 • Godta at alle ikke vil trene like mye.
 • Godta at spilleren også dyrker andre idretter.
 • Skape en sosial ramme utenom treninger og kamper.

 

Hva tror du at Region ØST kan gjøre for å få flere jenter til å begynne med basketball?

 • Følge opp nye lag og klubber som utvider med nye lag
 • Sørge for at det finnes serier hvor alle kan spille
 • Vær tydligere på EasyBasket konseptene slik at alle klubber får dette med seg
  • Man kan delta når det passer

 

 

 

Hjelp oss å bli bedre!

NBBF har laget en undersøkelse om jenter. Rekruttering, frafall og forslag til tiltak. Vi oppfordrer alle spillere, trenere, foreldre, styremedlemmer, dommere.. til å besvare denne annonyme undersøkelsen slik at vi kan bli bedre. 

Svarsfrist: 15.januar 2020.

Du finner spørreundersøkelsen fra NBBF om jenter HER

 

Flere intervjuer om ulike temaer kommer på vår hjemmeside, følg med!

Få flere engasjer i basket - Styreverv og klubbens ledere

Dommere del 1 - Intervju med forbundsdommer Akrem Dagnew

Dommere del 2 - Intervju med FIBA dommer Sturla Sand

Jenter i basketball del 1 - Intervju med Nina Østengen og Rune Andersen

 

Brenner du for et tema og har lyst til å skrive om det? 

Send en mail til NBBFs Region ØST Erika Lundin: erika.lundin@basket.no