Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Dokumenter Region Vest

Dokumenter Region Vest

Her finner du relevante dokumenter for Region Vest.

RV arrangør og hjemmelagets plikter ved regionsluttspill.pdf
RV Arrangøransvar og Hjemmelagets plikter.pdf
RV Basketball for alle kriterier for tildeling nettside.pdf
RV Brukerveiledning seriepåmelding i TA.pdf
RV Dommer ikke fått betaling.pdf
RV Dommer ikke møtt.pdf
RV Dommerhonorar.pdf
RV Dommerkvittering.pdf
RV Fullmakt regionsting form.pdf
RV Innkalling regionsting.pdf
RV Kampreglement.pdf
RV klubbledermøte referat 11.03.2021.pdf
RV klubbledermøte referat 14.09..2021.pdf
RV klubbledermøte referat 17.03.2022.pdf
RV lovnorm.pdf
RV lønn, reiseskjema.pdf
RV overganger 2019-2020.pdf
RV påmeldingsskriv 2020 2021.pdf
RV Påmeldingsskriv 2022-23.pdf
RV Regionsting protokoll 2020.pdf
RV regionsting protokoll 2021.pdf
RV Retningslinjer for skoleinndeling.pdf
RV satser for bøter.pdf
RV Skoleinndeling revidert 26. august 2014.pdf
RV styremøte protokoll 2020-01.pdf
RV styremøte protokoll 2020-02.pdf
RV styremøte protokoll 2020-03.pdf
RV styremøte protokoll 2020-04.pdf
RV styremøte protokoll 2020-05.pdf
RV styremøte protokoll 2020-06.pdf
RV styremøte protokoll 2020-07.pdf
RV styremøte protokoll 2020-08.pdf
RV styremøteprotokoll 2020-09.pdf
RV styremøteprotokoll 2020-10.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-01.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-03.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-04.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-05.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-06.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-07.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-08.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-09.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-10.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-11.pdf
RV styremøteprotokoll 2022-01.pdf
RV styremøteprotokoll 2022-02.pdf
RV styremøteprotokoll 2022-03.pdf
RV styremøteprotokoll 2022-05.pdf
RV styremøteprotokoll e.o 2021-2.pdf
RV søknadsskjema for dispensasjon for alder.pdf
RV søknadsskjema for omberamming av seriekamper.pdf
RV teknisk arrangør ved regionsmesterskap.pdf
RV Tingdokumenter 2021.pdf
RV Tingdokumenter 2022.pdf
RV Utsettelse av kamp.pdf
rv-overgangsskjema.pdf