Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Dokumenter Region Vest

Dokumenter Region Vest

Her finner du relevante dokumenter for Region Vest.

RV Arrangøransvar og Hjemmelagets plikter.pdf
RV Brukerveiledning seriepåmelding i TA.pdf
RV Dommer ikke fått betaling.pdf
RV Dommer ikke møtt.pdf
RV Dommerhonorar.pdf
RV Dommerkvittering.pdf
RV e.o regionsting protokoll 2020.pdf
RV Fullmakt regionsting form.pdf
RV Innkalling regionsting.pdf
RV Jenteløftet Kriterier for tildeling.pdf
RV Kampreglement.pdf
RV klubbledermøte referat 11.03.2021.pdf
RV klubbledermøte referat sone Hordaland og SOF 13.03.2019.pdf
RV klubbledermøte sone Hordaland og SOF 28.08.2019 presentasjon Workshop.pdf
RV lovnorm.pdf
RV lønn, reiseskjema.pdf
RV overganger 2019-2020.pdf
RV Overgangsskjema.pdf
RV Prosjektbeskrivelse Jenteløftet nettside.pdf
RV påmeldingsskriv 2020 2021.pdf
RV Regionsting protokoll 2019.pdf
RV Regionsting protokoll 2020.pdf
RV Retningslinjer for skoleinndeling.pdf
RV satser for bøter.pdf
RV Skoleinndeling revidert 26. august 2014.pdf
RV styremøte protokoll 2020-01.pdf
RV styremøte protokoll 2020-02.pdf
RV styremøte protokoll 2020-03.pdf
RV styremøte protokoll 2020-04.pdf
RV styremøte protokoll 2020-05.pdf
RV styremøte protokoll 2020-06.pdf
RV styremøte protokoll 2020-07.pdf
RV styremøte protokoll 2020-08.pdf
RV styremøteprotokoll 2020-09.pdf
RV styremøteprotokoll 2020-10.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-01.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-03.pdf
RV styremøteprotokoll 2021-04.pdf
RV styremøteprotokoll e.o 2021-2.pdf
RV søknadsskjema for dispensasjon for alder.pdf
RV søknadsskjema for omberamming av seriekamper.pdf
RV teknisk arrangør ved regionsmesterskap.pdf
RV Tingdokumenter 2019 revidert etter Regionsting.pdf
RV Tingdokumenter 2020.pdf
RV Tingdokumenter 2021.pdf
RV Utsettelse av kamp.pdf
RV Årshjul.pdf