Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Innkalling til Basketballtinget 2020
Basketballtinget 2020 tilpasset.png

Innkalling til Basketballtinget 2020

Vi innkaller med dette til Basketballtinget 2020 som avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 9.-10.mai.

Det 35. Basketballtinget avholdes på samme hotell som i jubileumsåret 2018, Thon Hotel Oslo Airport ved E6: LENKE TIL HOTELLETS NETTSIDER

Vi har som for tinget i 2018 etablert en temaside her på basket.no, hvor relevant informasjon og dokumenter publiseres fortløpende. Tinget er i år papirløst, det betyr at det ikke trykkes opp eksemplarer av tingdokumentene, de blir gjort tilgjengelig digitalt på basket.no og presentert på skjerm under tingforhandlingene. Det legges opp til at delegatene kan medbringe PC/MAC/NETTBRETT med tilgang til strøm i salen for lading.

Følgende dokumenter følger med innkallingen og er også tilgjengelig på temasiden, dette sendes også pr. epost til epostadresser lagret av klubbene selv i idrettens systemer. Frister som innsending av forslag, fullmakt og påmelding er beskrevet i de vedlagte dokumentene.

INNKALLING

PÅMELDINGSSKJEMA

FULLMAKTSKJEMA

VEILEDER FOR FORSLAG TIL LOV- OG REGLEMENTSENDRINGER

MAL FOR INNKOMNE SAKER

 

OPPDATERT LOV IHT. VEDTAK FATTET PÅ IDRETTSTINGET 2019 (gjeldene fra 01.01.20):

 

Basketballtinget vil også i år streames på vår youtube kanal og dekkes live på våre digitale plattformer.

 

Kontaktinfo til ansatte som jobber med tinget finnes på temasiden, lenke til temasiden: Basketballtinget 2020