Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Digital møteplass

Digital møteplass

Digitale møteplasser

Norges Basketballforbund skal invitere ressurspersoner i klubbene og regionene til digitale møteplasser gjennom sesongen. 

 
Digitale klubbmøter i regi av NBBF
 

NBBF skal legge til rette for digitale klubbmøter med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. Det vil bli gjennomført digitale klubbmøter i hvert kvartal og det vil veksle mellom nasjonale og regionale møter. Alle møtene vil bli gjennomført via Teams.

De digitale klubbmøtene er et supplement til klubbmøter i regi av region, Det Store Klubbmøte, Det Lille Klubbmøtet og den digitale møteplassen på Facebook (NBBF Klubblederforum), der klubbene kan dele og hente erfaringer fra hverandre og få relevant informasjon fra NBBF.

 

Digitale møteplasser 2024

 

Digitale klubbmøter 2024

Agendaer kommer

Digitale klubbmøte 2 kvartal 30 april 19:00 

Digitale klubbmøte 3 kvartal 17 September 19:00 

Digitale klubbmøte 4 kvartal 19 november 19:00

 

Det Lille Klubbmøtet 23. januar 2024 kl. 18:00 - 21:00, mer informasjon kommer på basket.nohttps://www.basket.no/klubbutvikling/det-lille-klubbledermotet/, påmelding via MinIdrett

 

Introkurs til basketball rettet mot foresatte og andre som ønsker er nysgjerrig på barnet eller barnebarnets store lidenskap? Delta på en digital introduksjon som blir satt opp september 2024 og januar 2025 kl. 19:30 - 21:30 og lær om spillet, dets regler, dommertegn, verdier og holdninger og hvordan man kan være en god støttespiller utenfor banen

 

Digital samling for daglig ledere eller ansatte som jobber administrativt i klubb 

- 31. januar 2024 kl. 19:30 - 21:00. 

Mer info kommer.

 

Bruk av digitale verktøy som TurneringsAdmin, SportsAdmin, Idrettskurs, Idrettsoppgjør etc. mars/april 2024 (dato kommer).

 

Påmelding til tiltakene, som er åpne for alle, gjøres via denne plattformen:https://surveys.enalyzer.com?pid=r4m6q2ti

Innspill til kurs eller temaer for samlinger/workshops dere ønsker at blir satt opp kan sendes til ragnhild.riis@basket.no

 

 

 

Digitale klubbmøter 2023

LENKE TIL PÅMELDING TIL DIGITALE KLUBBMØTER 2023. 

 

Plan for digitale klubbmøter 2022 i regi av NBBF:

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal 

 

Påmelding til digitale møteplasser gjør du via denne lenken. 

De digitale klubbmøtene settes opp og ledes av NBBF sentralt. NBBF invitere alle klubbstyremedlemmer eller andre nøkkelpersoner i klubb, regionstyremedlemmer, forbundsstyremedlemmer og ansatte til de digitale møteplassene.

Innspill til relevante saker fra region eller klubber som bør vurderes til agenda, kan sendes til organisasjonssjef i NBBF i forkant av møte.

Informasjon om påmelding og agenda blir oppdatert på denne siden fortløpende. Lenke til møtet blir sendt på epost til deltaker etter påmelding. 

 

Kjøreregler for digitale møteplasser:

  • Alle deltakere skrur av mikrofonen under møtet, og setter den på når de har ordet.
  • Oppfordrer alle deltakere til å ha kameraet på.
  • "Rekk opp hånden" når man ønsker ordet (funksjon i teams).
  • Maks 3 min. taletid på innlegg og 1 min. taletid på kommentarer.

 

Klubbforum på Facebook

Det er opprettet en åpen, digital møteplass med kontinuerlig publisering av siste nytt fra NBBF, erfaringsutveksling og deling av innhold klubbene imellom. Møteplassen er på facebook og oppfordrer til samarbeid på tvers av klubber i Norge.

Norges Basketballforbunds klubbforum på facebook. 

Facebookgruppen er ment å være et forum for klubbledere, styremedlemmer og andre ressurspersoner innvolvert i klubbdriften. Her kan en dele erfaringer, informasjon, be om råd, diskutere og samhandle klubbene imellom.

 

Rapporter fra digitale møteplasser 2021:

Rapport fra workshop inkludering og antirasisme. 

Presentasjon fra digitale klubbmøter april 2021

Presentasjon fra Kristiansand Pirates og deres rekrutteringsprosjekt. 

Presentasjon fra workshopen.

Presentasjon fra Nesodden IF Basket

Nyhetssak på klubbutviklingssiden. 

Presentasjon fra de digitale møteplassene november 2021.

    •