Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Digital møteplass

Digital møteplass

Digitale møteplasser

Norges Basketballforbund skal invitere ressurspersoner i klubbene og regionene til digitale møteplasser gjennom sesongen. 

 
Digitale klubbmøter i regi av NBBF
 

NBBF skal legge til rette for digitale klubbmøter i 2022 med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. Det vil bli gjennomført digitale klubbmøter i hvert kvartal og det vil veksle mellom nasjonale og regionale møter. Alle møtene vil bli gjennomført via Teams.

De digitale klubbmøtene er et supplement til klubbmøter i regi av region, Det store klubbmøte, Det lille klubbmøtet og den digitale møteplassen på Facebook (NBBF Klubblederforum), der klubbene kan dele og hente erfaringer fra hverandre og få relevant informasjon fra NBBF.

 

Digitale klubbmøter 2023

LENKE TIL PÅMELDING TIL DIGITALE KLUBBMØTER 2023. 

 

 

Plan for digitale klubbmøter 2022 i regi av NBBF:

1. kvartal

 • 3. mars 2022 20:00-21:30
 • Agenda: 
  • Basketbarometeret
  • Basketballtinget
  • Påmelding og betaling til kurs via MinIdrett
  • Klubbansvar ved Trenerattest
  • Samordnet rapportering for 2021
 • Presentasjon fra møtet.

2. kvartal

 • 21. april 2022 20:00-21:30
 • Agenda:
  • Samordnet rapportering
  • Seriespill
  • Klubbutvikling
  • Basketballtinget
 • Presentasjon fra møtet

3. kvartal

 • 15. september 2022 20:00-21:30
 • Agenda
  • Digital dommerbetaling
  • 3X3 
  • Fair Basket / dommerprosjekt fase 1 
  • SPU trenerutviklingprosjekt
  • Klubbutvikling og kurstilbud
  • Bedre klubb
  • Trenerattest
 • Presentasjon fra møtet

4. kvartal 

 • 17. november 2022 20:00-21:30
 • Agenda
  • Betting og kampfiksing
  • Møteplasser for klubb 2023
  • Relevante kurs og verktøy 
  • Klubbtour 2023-2024
  • Trenerattest 
  • Lisens
  • Dommerbetaling
  • Samordet rapportering
  • My Game
 • Presentasjon fra møtet
 • Trenerattest

Påmelding til digitale møteplasser gjør du via denne lenken. 

De digitale klubbmøtene settes opp og ledes av NBBF sentralt. NBBF invitere alle klubbstyremedlemmer eller andre nøkkelpersoner i klubb, regionstyremedlemmer, forbundsstyremedlemmer og ansatte til de digitale møteplassene.

Innspill til relevante saker fra region eller klubber som bør vurderes til agenda, kan sendes til organisasjonssjef i NBBF i forkant av møte.

Informasjon om påmelding og agenda blir oppdatert på denne siden fortløpende. Lenke til møtet blir sendt på epost til deltaker etter påmelding. 

 

Kjøreregler for digitale møteplasser:

 • Alle deltakere skrur av mikrofonen under møtet, og setter den på når de har ordet.
 • Oppfordrer alle deltakere til å ha kameraet på.
 • "Rekk opp hånden" når man ønsker ordet (funksjon i teams).
 • Maks 3 min. taletid på innlegg og 1 min. taletid på kommentarer.

 

Klubbforum på Facebook

Det er opprettet en åpen, digital møteplass med kontinuerlig publisering av siste nytt fra NBBF, erfaringsutveksling og deling av innhold klubbene imellom. Møteplassen er på facebook og oppfordrer til samarbeid på tvers av klubber i Norge.

Norges Basketballforbunds klubbforum på facebook. 

Facebookgruppen er ment å være et forum for klubbledere, styremedlemmer og andre ressurspersoner innvolvert i klubbdriften. Her kan en dele erfaringer, informasjon, be om råd, diskutere og samhandle klubbene imellom.

 

Rapporter fra digitale møteplasser 2021:

Rapport fra workshop inkludering og antirasisme. 

Presentasjon fra digitale klubbmøter april 2021

Presentasjon fra Kristiansand Pirates og deres rekrutteringsprosjekt. 

Presentasjon fra workshopen.

Presentasjon fra Nesodden IF Basket

Nyhetssak på klubbutviklingssiden. 

Presentasjon fra de digitale møteplassene november 2021.

  •