Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Digital møteplass

Digital møteplass

Digitale møteplasser

Norges Basketballforbund skal invitere ressurspersoner i klubbene til digitale møteplasser gjennom sesongen. 

 
Digitale klubbmøter i regi av NBBF
 

NBBF skal legge til rette for digitale klubbmøter i 2021 med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. Det vil bli gjennomført digitale klubbmøter i hvert kvartal og det vil veksle mellom nasjonale og regionale møter. Alle møtene vil bli gjennomført via Teams.

De digitale klubbmøtene er et supplement til klubbmøter i regi av region, Det store klubbmøte, Det lille klubbmøtet og den digitale møteplassen på Facebook (NBBF Klubblederforum), der klubbene kan dele og hente erfaringer fra hverandre og få relevant informasjon fra NBBF.

 

Plan for digitale klubbmøter 2021 i regi av NBBF:

 

1. kvartal 2021

 • Nasjonalt klubbmøte 17. februar 2021 20:00-21:30

 

2. kvartal 2021 

 • Regionalt klubbmøte region nord og sør 20.04.21 18:00-19:30
 • Regionalt klubbmøte region vest 20.04.21 20:00-21:30
 • Regionalt klubbmøte region midt 22.04.21 18:00-19:30
 • Regionalt klubbmøte region øst 22.04.21 20:00-21:30
  • Agenda
   • Koronasituasjonen
   • Aktivitetstilbud neste sesong
   • MyGame avtalen
   • Personvern i klubb
   • Samordnet rapportering
   • EB-Fond utlysning
   • Worskshop med mål om erfaringsutveksling mellom klubber våren 2021
   • Spørsmål og innspill

Presentasjon fra digitale klubbmøter april 2021

Kurset "Trygg på trening" med deltakelse på tvers av klubber

 • 13. april Trygg på trening 18:00-19:30 - avlyst pga. lav påmelding.
 • 4. mai Trygg på trening 18:00-19:30
 • 19. mai Trygg på treing 19:00-20:30 

Workshops for ressurspersoner i klubb på tvers av klubber

 

3. kvartal 2021

 • Nasjonalt klubbmøte 16. september 2021 20:00-21:30

 

4. kvartal 2021

 • Regionalt klubbmøte region nord og sør 09.10.21 18:00-19:30
 • Regionalt klubbmøte region vest 09.10.21 20:00-21:30
 • Regionalt klubbmøte region midt 10.11.21 18:00-19:30
 • Regionalt klubbmøte region øst 10.11.21 20:00-21:30

 

De digitale klubbmøtene settes opp og ledes av klubb og utviklingskonsulent NBBF, i tillegg stiller NBBF med representant fra ledergruppen og eventuelt andre fagansatte med tilknytning til agendaen eller eksterne forelesere.

NBBF invitere alle klubbstyremedlemmer eller andre nøkkelpersoner i klubb, regionstyremedlemmer, forbundsstyremedlemmer og ansatte til de digitale møteplassene.

Innspill til relevante saker fra region eller klubber som bør vurderes til agenda, kan sendes til klubb og utviklingskonsulent i NBBF i forkant av møte.

Informasjon om  påmelding og agenda blir oppdatert på denne siden fortløpende. Lenke til møtet blir sendt på epost til deltaker etter påmelding. (Dersom datoen ikke passer, så er det mulig å melde seg på til møte med en annen region).

 

Kjøreregler for digitale møteplasser:

 • Alle deltakere skrur av mikrofonen under møtet, og setter den på når de har ordet.
 • Oppfordrer alle deltakere til å ha kameraet på.
 • "Rekk opp hånden" når man ønsker ordet (funksjon i teams).
 • Maks 3 min. taletid på innlegg og 1 min. taletid på kommentarer.

 

Klubbforum på Facebook

Det er opprettet en åpen, digital møteplass med kontinuerlig publisering av siste nytt fra NBBF, erfaringsutveksling og deling av innhold klubbene imellom. Møteplassen er på facebook og oppfordrer til samarbeid på tvers av klubber i Norge.

Norges Basketballforbunds klubbforum på facebook. 

Facebookgruppen er ment å være et forum for klubbledere, styremedlemmer og andre ressurspersoner innvolvert i klubbdriften. Her kan en dele erfaringer, informasjon, be om råd, diskutere og samhandle klubbene imellom.