Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Det Lille Klubbmøtet

Det Lille Klubbmøtet

Det Lille Klubbmøtet blir arrangert digitalt 29. januar 2022.

Det lille klubbmøtet (DLK) er opprinnelig en regional samlingsplass for alle ressurspersoner med nøkkelroller i klubb. NBBF i samarbeid med regionene skal arrangerer DLK regionalt ved å benytte interne og eksterne ressurser for å belyse trender og informere om det nyeste innenfor klubbutvikling. 

På grunn av korona-situasjonen som preger vår hverdag, ble Det Store Klubbmøtet som var planlagt 29.-30. januar, flyttet til 3.-4. september 2022.

 

Det Lille Klubbmøtet bli arrangert digitalt den 29. januar 2022. 

12:00 Velkommen

12:05-14:00  Susie Heede "Stolt og rasende - min vei til toppen"

14:00-14:45  Pause

14:45-15:00  Tomas Johansen "Årets klubbleder 2020" - "Hønefoss BBK - en historie om innovative rekrutteringstiltak" 

15:00-15:15  Sjur Dyb Berg - Sponsorarbeid 

15:15-15:30  Kjetil Kleveland - Ekstern kommunikasjon

15:30-16:00  Åsmund Sæbøe, NIF - Digitale løsninger 

16:00-16:20  Axel Langaker - Dommerutviklingsprosjekt i NBBF

16:20-16:30  Oppsummering og avslutning

Evaluering.