Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Det Lille Klubbmøtet

Det Lille Klubbmøtet

Det Lille Klubbmøtet blir arrangert nasjonalt 12. september 2020.

Det lille klubbmøtet (DLK) er egentlig en regional samlingsplass for alle klubbledere og andre ressurspersoner med nøkkelroller i klubb. NBBF i samarbeid med regionene skal arrangerer DLK regionalt ved å benytte interne og eksterne ressurser for å belyse trender og informere om det nyeste innenfor klubbutvikling. 

På grunn av korona-situasjonen som preger vår hverdag, vil DLK 2020 bli arrangert nasjonalt og digitalt den 12. september 2020. 

 

Agenda Det Lille Klubbmøtet 2020

10:00 Antidoping Norge

11:00 Trygg på trening

12:00 EasyBasket nasjonalt løft

 

DLK vil også være en møteplass med mulighet for erfaringsutveksling og samtaler rundt relevante temaer mellom klubbene og region.

 

Det lille klubbmøtet 2020 blir arrangert 12. september 2020 over Teams. 

Det er gratis å delta på DLK 2020 - påmelding gjøres her.