Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Uønsket adferd mot kampledere og dommere
Dommertrio illustrasjon.jpg

Uønsket adferd mot kampledere og dommere

NBBF ønsker at dommerne i norsk basket skal få gjøre jobben sin uten negativ oppmerksomhet fra andre aktører som trenere, spillere og publikum. Vi ønsker å styrke vårt felles fokus på etterlevelse av våre verdier; inkluderende, gøy og målrettet.

I norsk basket skal det være nulltoleranse for å gi kampledere og uerfarne aspirantdommere negativ oppmerksomhet. Vi retter særlig fokus på de uerfarne dommerne her, men det legitimerer selvsagt ikke uønsket atferd mot mer erfarne dommere heller. Mange unge kampledere og dommere opplever dessverre uønsket oppmerksomhet og oppførsel tidlig i sin dommerkarriere. Dette leder ofte til at de slutter helt med dømmingen.

Eksempler på uønsket oppmerksomhet og oppførsel kan være:
Negative og/eller sarkastiske kommentarer
Kjeft/aggressiv oppførsel
Forsøk på å undergrave dommerens autoritet

Dersom du observerer uønsket atferd mot kampledere eller dommere i forbindelse med kampavvikling i EB eller seriespill, ønsker NBBF å få informasjon slik at dette kan følges opp.

Hvis den uønskede atferden du observerer skjer under EB-aktivitet eller seriespill i yngre aldersgrupper, er det særlig viktig at dette meldes videre. Du som varsler om uønsket atferd mot kampleder eller dommer kan velge å være anonym dersom du ønsker det. NBBF vil da ikke bringe ditt navn videre i saksbehandlingen.

Hvordan varsler du?

Kontakt Assisterende Generalsekretær, Axel Langaker

Alternativ 1: Send e-post med informasjon om dine observasjoner til axel@basket.no

Alternativ 2: Ring 90 88 42 09


Hvordan blir prosessen videre?
NBBF kontakter aktuelle klubber/relevante personer for å danne et selvstendig bilde av saken. Saken bringes inn for NBBFs ledergruppe for behandling. Oppfølging med aktuelle parter i saken (særlig kampleder/dommer). I særlige tilfeller vil saken bringes inn for andre aktuelle organer.