Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Digitalt klubbmøte
3mot3 2018.jpg

Digitalt klubbmøte

Delta på møtet 6. september for å få med deg dagsaktuell informasjon om utvikling, drift og aktivitetstilbud i klubb.

Ressurspersoner i klubb og region inviteres til digitale møteplasser i regi av NBBF, med mål om å opprettholde informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling mellom forbund, region og klubb. 

 

Det inviteres til digitale klubbmøter hvert kvartal. Onsdag 6. september kl. 20:00 vil blant annet følgende bli tatt opp:

 • Baskethelgen 2023
 • NBBFs markedsteam og markedsarbeid
 • Hvordan jobbe med utvikling av dommere i klubb
 • Basketutvikler
 • Påmelding til Ungdoms NM 
 • Klubbtour
 • Søknader om deltagelse i internasjonale cuper
 • Internasjonale overganger for spillere under 18 år
 • Digitale verktøy
  • Årshjul for klubbdrift
  • Årshjul for støtte- og tilskuddsordninger 
  • Årshjul for klubbarrangementer
  • ISonen
  • Trenerattest / Dommerattest
  • Kursoversikt
 • Pureplay utebaneposjekt
 • Krafttak for mangfold 3X3 prosjekt

 

Mer informasjon om NBBFs digitale møteplasser finner du på egen side her. 

 

Lenke til påmelding til møtet

Lenke til møtet blir sendt ut på e-post til alle registrerte deltakere og publiseres i kalenderen på basket.no.