Bilde fra Nesodden IF Basket
Bilde fra Nesodden IF Basket

Frivillige i klubb

Hvordan rekruttere og ivareta frivillige i klubb.

NBBF inviterte til workshop om rekruttering og ivaretagelse av frivillige i klubb. Her er presentasjonen fra Nesodden IF Bobcats som presenterte sitt arbeid med å rekrutttere, innvolvere og engasjere frivillige i klubben. 

Bruk gjerne frivillig.no for organisasjoner for å finne folk og informere om klubbens arrangmenter og oppdrag, der dere trenger frivillige. 

Dersom klubben ønsker å rekruttere flere frivillige til klubben, kan denne workshopen internt i klubben være et hjelpemiddel. Klubben kan også be om hjelp til å strukturere arbeidet og se på ulike løsninger i samarbeid med en av NBBFs klubbveiledere. Se informasjon om klubbveiledning her og ta kontakt med klubb- og utviklingskonsulent i NBBF for mer informasjon eller avtale, på epost