Klubbveiledning

Veiledning i klubben blir gjennomført etter bestilling fra klubbens styre med veileder fra Norges Basketballforbund eller idrettskrets. Klubbene kan bestille veiledning til et spesifikt tema eller til generell avklaring av klubbens muligheter. Veilederens oppgave er å legge til rette for prosesser med klubbens ressurspersoner for å skape gode ideutvekslinger, diskusjoner og strukturerte prosesser rundt klubbens utviklingsarbeid. 

Veiledning i klubb består i hovedsak av: 

 • 2-4 timers økt med veileder i klubb
 • Gjennomgang av nåsituasjonen med utgangspunkt i "Bedre klubb"
 • Gjennomgang av tidligere planer/prosjekter
 • Utarbeidelse av tiltak og prioriterte mål for klubben
 • Utarbeidelse av handlingsplaner for å gjennomføre og nå klubbens prioriterte tiltak og mål
 • Utarbeidelse av plan for videre utvikling av klubben

NBBF tilbyr veiledning i klubb med mål om å få klubben nærmere fremtidig ønsket situasjon. Veiledningens sammensetning vil variere ut fra klubbens nåsituasjon og det tilbys derfor veiledere med ulike kompetanse tilpasset klubbens muligheter. NBBF har utarbeidet en oversikt over kompetanseområder og fordeligen mellom NBBF og Idrettksrektsene.  

 

 • Optimalisere bruk av anlegg (veileder fra NBBF)
 • Bygging av nye anlegg (veileder fra idrettskrets)

 • Styrekompetanse og ansvar (veilder fra idrettskrets)
 • Langtidsplan (veileder fra idrettskrets)
 • Organisasjonplan inkludert funksjonsbeskrivelse i styret og nøkkelroller i klubben (veiledere fra idrettskrets og NBBF)
 • Utvikle fremtidsorienterte arbeidsrutiner (veiledere fra NBBF)

 • Økonomihåndtering (veileder fra idrettskrets)
  • Regnskap og budjsett 
 • Marked (veileder fra NBBF)

Planverk for rekruttering og ivaretagelse av spillere, trenere og dommere (veileder fra NBBF)

Utvikling av aktivitet ved sportslig plan inkl. trenere og dommere (veileder fra NBBF)

 • Kompetanse på gode lokale arrangement for klubben (veileder fra NBBF)
 • Kompetanse på større arrangement med deltakende klubber (veileder fra NBBF)
 • Kompetanse på nasjoanle eller internasjonale arrangement (veileder fra NBBF)

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket