dom-domstolene.jpg

Regionsting Region Øst

Tingpapirer og fullmaktsskjema er nå tilgjengelig på vår nettside.

Regionstinget arrangeres digitalt for første gang. Tingpapirer er nå gjort tilgjengelig.

 
Region Øst Ting
Dato: onsdag 16.september
Tid: 19.00-21.00
Sted: digitalt møte
Linke til møte blir sendt ut til alle påmeldte deltakere på mail. Se vedlagt fullmaktskjema nederst.
 
 
Alle spørsmål vedrørende Region Øst ting sendes til Erika Lundin.
I år gjennomføres alle ting digitalt, jmf nyhetssak 16. august

 

Følgende dokumenter er lagt her:

NBBF Region Øst Tingdokumenter 2020.pdf

RØ Fullmaktskjema Ting 2020.docx

Revisors beretning.pdf

Erika Lundin
 

Erika Lundin

Stedfortredende Daglig Leder og Organisasjonskonsulent

E-post: erika.lundin@basket.no
Mobil: +47 40435344

Ansvarlig for all kommunikasjon på sosiale medier og nettsiden

Trener- og Dommerkurs, SPU administrasjon, EasyBasket og prosjektansvarlig i Region ØST

Intill videre skal alle øvrige spørsmål (utenom Akrem sine oppgaver) sendes til Erika Lundin