Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Alle NBBFs Ting blir digitale møter
Basketballtinget 2018 Saloversikt1.jpg

Alle NBBFs Ting blir digitale møter

NBBF tar hensyn til smittevern på alvor og arrangerer de regionale og forbundets Ting, digitalt.

Grunnet Koronasituasjonen og smittevernhensyn, har styret i Norges Basketballforbund fattet følgende vedtak vedrørende gjennomføring av Ting nasjonalt og regionalt:

 

a)     NBBFs forbundsting, samt planlagte ting i NBBFs regioner, endres til digitale møter.

b)    Samtlige ting skal gjennomføres på allerede oppsatte datoer, unntatt tinget for Region Midt, som utsettes til innen utgangen av september 2020.

 

NBBF sentralt tilbyr seg til å bistå regionene med, eller forestå, den tekniske gjennomføringen av digitale regionsting. 

Den videre praktiske gjennomføringen av forbundstinget behandles på NBBFs styremøte den 22. august 2020.

Fysisk møtevirksomhet med mere enn 20 deltakere, skal ikke gjennomføres i regi av NBBF og dets underliggende organisasjonsledd før NBBFs beredskapsgruppe vurderer dette som forsvarlig.

Dette gjelder ikke andre idrettsarrangementer som er underlagt egne restriksjoner.