STAR banner.jpg

STAR

STAR basketball er et tilbud til deg med en utviklingshemming og med interesse for en inkluderende, gøy og sosial idrett.

Det første STAR laget i Norge ble opprettet i Hop Basketballklubb av Martin og Nina Hop Andersen i 2015. Martin ønsket å bli basketballspiller, slik som brødene hans var. 

I 2019 søkte NBBF etter andre klubber med ønske om å starte opp STARbasket i sin klubb. Resultatet ble fem lag, fire klubber og rundt 50 utøvere. 

Nå i 2021 deltar STARS i Erasmus+ prosjektet Unified Youth Basketball, trenere utdanner seg via trenerutdanningsprogrammet til Special Olympics Europe Eurasia, og i november skal de første STAR kampene spilles i Norge.

 

Det er i dag fem lag, fordelt på fire klubber. Lagene befinner seg i Bergen og Oslo. Samtlige lag/grupper har ukentlige treninger og deltar på turneringshelger i Norge og internasjonalt. Deltagelse på turneringer er selvsagt frivillig, men mange synes at det er både gøy og motiverende å spille kamper. Man kan ha med seg ledsager i kamp.

 

Kontaktinformasjon:

Ammerud Stars

Treninger er på Ammerud skole.

E-post: eivindj64@gmail.com

Mobil: 98495357

 

Hop Stars

Treninger i Hophallen.

Epost: ninahop@online.no

Mobil: 41511198

 

 

Sandvika Superstars

Treninger i BIP og Rykkin skole.

Epost: Atle@imellom.no

Mobil: 91538717

NBBF planlegger lokale, nasjonale og internasjonale turneringer og samlinger, så snart situasjonen tillater det.

Utøvere kan ha med seg ledsager(e) på trening og i kamp.

STAR Challenge er et konkurransekonsept utøvere kan gjennomføre selv i en koronasituasjon. STAR Challenge består av et sett med gøye, utfordrende, og utviklende øvelser med utgangspunkt i utviklingstrappen til norsk basket.

Noen av øvelsene skal du gjøre alene, noen sammen med en venn og noen sammen med laget ditt. For hver Players Challenge og Team Challenge dere fullfører får dere en premie. 

Påmelding til mark.digiacomo@basket.no

STAR Challenge vol 1.pdf

STAR-fondet tildeler STAR-lag støtte for å drive aktivitet for utviklingshemmede. Det kan søkes om støtte til trenere, utstyr, arrangement, oppstart av lag, reise og kompetansehevende tiltak. Søknadssummen er ikke begrenset til et bestemt beløp, men det er et mål om at midlene skal fordeles på flere søkere gjennom hele året.

 

Her kan du se STAR-basket i praksis:

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Utviklingskonsulent

Ansvar for STAR Basket og 3x3, samt jobber med arrangement, klubbutvikling/klubbesøk og verdiarbeid.

ERASMUS + Unified Youth Tournament

SO-Unified-Sports-Patch-01.jpg