STAR banner.jpg
Foto: Simen Kjelsrud

STAR

STAR basketball er et tilbud til deg med en utviklingshemming og med interesse for en inkluderende, gøy og sosial idrett.

Det første STAR laget i Norge ble opprettet i Hop Basketballklubb av Martin og Nina Hop Andersen i 2015. Martin ønsket å bli basketballspiller, slik som brødene hans var. 

I 2019 søkte NBBF etter andre klubber med ønske om å starte opp STARbasket i sin klubb. Resultatet ble fem lag, fire klubber og rundt 50 utøvere. 

Våren 2020 var det planlagt en internasjonal turnering i Oslo for STAR-lagene. Dessverre måtte denne utsettes, pga. koronasituasjonen, men en turnering for norske STAR-lag planlegges så snart situasjonen tillater det.

Tross pandemien deltar utøverne i STAR Challenge og klubbene deltar i kompetansehevende tiltak via ERASMUS+ prosjektet Youth Unified Tournament.

Vi jobber fremover for deltagelse i Special Olympics World Summer Games i Berlin 2023.

Det er i dag fem lag, fordelt på fire klubber. Lagene befinner seg i Bergen og Oslo. Samtlige lag/grupper har ukentlige treninger og deltar på turneringshelger i Norge og internasjonalt. Deltagelse på turneringer er selvsagt frivillig, men mange synes at det er både gøy og motiverende å spille kamper. Man kan ha med seg ledsager i kamp.

 

Kontaktinformasjon:

Ammerud Stars

Treninger tirsdager 17:00-18:30, på Ammerud skole.

E-post: eivindj64@gmail.com

Mobil: 98495357

 

Hop Stars

Treninger i Hophallen.

Epost: ninahop@online.no

Mobil: 41511198

 

MASK

Treninger tirsdager 17:00-18:30 i Klemetsrud Idrettshall

E-post: basket@mask.no

Mobil: 977 30 628

Sandvika Superstars

Treninger i BIP og Rykkin skole.

Epost: Atle@imellom.no

Mobil: 91538717

NBBF planlegger lokale, nasjonale og internasjonale turneringer og samlinger, så snart situasjonen tillater det.

Utøvere kan ha med seg ledsager(e) på trening og i kamp.

STAR Challenge er et konkurransekonsept utøvere kan gjennomføre selv i en koronasituasjon. STAR Challenge består av et sett med gøye, utfordrende, og utviklende øvelser med utgangspunkt i utviklingstrappen til norsk basket.

Noen av øvelsene skal du gjøre alene, noen sammen med en venn og noen sammen med laget ditt. For hver Players Challenge og Team Challenge dere fullfører får dere en premie. 

Påmelding til kristin@basket.no

STAR Challenge vol 1.pdf

STAR-fondet tildeler STAR-lag støtte for å drive aktivitet for utviklingshemmede. Det kan søkes om støtte til trenere, utstyr, arrangement, oppstart av lag, reise og kompetansehevende tiltak. Søknadssummen er ikke begrenset til et bestemt beløp, men det er et mål om at midlene skal fordeles på flere søkere gjennom hele året.

STAR-fondet er åpent frem til 1. desember 2021.

Lenke til søknadskjema finner du her.

Tildelinger 2021
Følgende tiltak er innvilget støtte:

  • Trenerstøtte- Hop BBK STARS

Her kan du se STAR-basket i praksis:

Kristin Kvalvik
Kristin Kvalvik
Utviklingskonsulent Øst

ERASMUS + Unified Youth Tournament

SO-Unified-Sports-Patch-01.jpg