STAR

STAR basketballkonseptet for utviklingshemmede, eller som av andre grunner nytter av å spille tilrettelagt basketball. STAR er et tilbud til ungdom og voksne over 13 år.

NYHETER!

 

 • 17. September kl.1800: Webinar med Michael Newton "Coaching SO Athletes"
  Påmeldingslink her.
 • STAR Challenge 2020 kommer i september!

 

STAR så norsk baskets lys i 2016 ved initiativtaker Martin Hop Andersen og trener Nina Hop i Hop basketballklubb. Fra 2019 har forbundet gått aktivt inn for å støtte opp under de eksisterende miljø, og bidra til å starte opp og utvikle nye og eksisterende tilbud.

STAR basketball er inkluderende, gøy og målrettet, med fokus på inkludering i klubb, idrettsglede og utvikling sosialt så vel som sportslig. 

I 2019 var det 46 STARS fordelt på 4 klubber. 
STARS klubber finner du i Bergen (Hop STARS), Oslo (Ammerud STARS, Furuset STARS) og Viken (Sandvika SuperSTARS).

 

Trener eller ledsager for et STARS lag?
Et trenerkurs er under utarbeidelse. 

I mellomtiden anbefaler vi alle involverte å delta på lokale kurs og nettverkssamlinger i regi av din idrettskrets. Her kan du få faglig påfyll og utveksle kompetanse sammen med andre para-trenere. 

Vi anbefaler alle som er involvert i STARS å delta på:

Parakveld

 • Arrangeres av din lokal idrettskrets
 • Ca. en kveld i halvåret
 • Forum for erfaring- og kompetanseutveksling for para-trenere og ledsagere 

Paraidrettskurs

 • Arrangeres av din lokale idrettskrets
 • 4 timers kurs, gjennomføres på en kveld
 • Grunnleggende kunnskap om utviklingshemmede
 • Økt selvtillit i rollen som trener
 • Tips og triks til organisering av aktivitet
 • Undervisningsmetider og aktiviteter

Mennesker med utviklingshemming i bevegelse

 • Arrangeres av Norges Idrettshøgskole på høsten.
 • Dagskurs
 • Teori og praksis tilknyttet aktivisering av utviklingshemmede. 
 • Link her for mer informasjon og påmelding

 

For å søke om støtte til å delta på kompetansehevende tiltak, følg link her.

Kontakt kristin@basket.no for spørsmål og mer informasjon.

STAR dommer

 • Det benyttes to dommere per kamp
 • Dommeren skal ha bestått aspirantdommerkurs
 • Dommeren må være over 18 år
 • Dommeren må være egnet til formålet

Dommerkurs er under utarbeidelse.

 

For å søke om støtte til å delta på kompetansehevende tiltak, følg link her.

STAR kampreglement finner du her. 

 

STAR turnering 
Det er ønskelig at STAR arrangement legges til eksisterende turneringer, men kan også arrangeres som egen turnering dersom det er hensiktsmessig for å skape aktivitet.

STAR arrangement skal fremme idrettsglede, mestring og FairPlay, hvor det er gode rammer for å utvikle seg sportslig, bygge nettverk og tilegne seg komeptanse. 

For mer informasjon finnes STAR arrangementshåndboken her.

For å søke om midler til et STAR arrangement, følg linken her. 

Kommende STAR arrangement

 • 21.-22.mars Apalløkka Open: AVLYST grunnet korona- utbruddet.

 

 

STAR tilbud i din klubb?

Fint om klubben har på plass:

 • Forankring i styret
 • En utøvergruppe på minst 4 stk.
 • En foreldrekontakt
 • En trenerkandidat

Oppstartstøtte søker du om her

Videre kriterier for tildeling av tilskudd som f.eks oppstartsmidler

For spørsmål ta kontakt med Kristin Kvalvik på kristin.kvalvik@basket.no

Kristin Kvalvik
 

Kristin Kvalvik

Utviklingskonsulent Øst

E-post: kristin.kvalvik@basket.no
Mobil: 469 57 416