NBBFs paraidrettslige tilbud er rullestolbasket og STAR.

Rullestolbasket er et t​​​ilbud til deg med funksjonsnedsettelser som hindrer deg i å løpe, hoppe og rotere, og med interesse for en spennende, engasjerende og sosial idrett med mye fart og spenning.

I Norge har vi 7 etablerte lag, og et par grupper som er i oppstartsfasen. Lagene er i Bergen, Oslo, Trondheim, Søgne/Mandal og Ålesund. Fire av lagene spiller i lokale seriespill, og samtlige lag/grupper har ukentlige treninger. Deltagelse på kamp er selvsagt frivillig, men mange synes at det er både gøy og motiverende å spille kamper.​

 

STAR basket er et relativt nytt tilbud til deg med en utviklingshemming som er fra 13 år og oppover. STAR basket er et inkluderende, gøy og sosialt med fokus på sportslig og sosial utvikling. 

I Norge er det tre etablerte lag, og en del grupper som er i oppstartsfasen. De tre lagene er i Bergen (Hop), Oslo (Ammerud) og i Viken (Sandvika). Hop STARS har eksistert fra 2017, og forbundet har fra 2019 gått aktivt inn for å få opp flere miljøer rundt om.

 

Syns- eller hørselsnedsettelser

Norges Basketballforbund arbeider med å bedre tilbudet for utøvere med syns- og hørselsnedsettelse. I den forbindelse kartlegger vi dagens konkurranse- og treningstilbud for denne gruppen. Ved å fylle ut dette skjemaet, hjelper du NBBF med å videreutvikle dette tilbudet.

 

Meld din interesse her.

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest

Mark DiGiacomo
Mark DiGiacomo
Utviklingskonsulent

STAR Basket og 3x3, samt jobber med arrangement, klubbutvikling/klubbesøk og verdiarbeid.