Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Det Store Klubbledermøtet
DSK.png

Det Store Klubbledermøtet

Programmet til Det Store Klubbledermøtet 25. og 26. januar er klart.

 

Det Store Klubbledermøtet (DSK) blir arrangert 25. og 26. januar 2020. Lørdag 25. januar starter programmet på Norges Idrettshøgskole (NIH) med registrering fra 9:30. DSK har felles foredrag med Den Store Trenerhelgen (DST) frem til kl. 14:00 hvor DSK reiser ned og fortsetter seminaret på Ullevål Stadion Idrettens Hus. Søndag 26. januar er DSK på Ullevål Stadion Idrettens Hus. 

Informasjon om DSK kan du finne på vår hjemmeside her. 

 

Program for DSK 2020: 

Lørdag 25.01.2020: 

09:30 -10:30             Registrering (NIH)

10:30 - 10:45            Velkommen og praktisk informasjon

10:45 - 11:30            Relasjonsledelse v/Jan Spurkeland

11:30 - 12:30            Visjon for norsk basket v/Will Voight     

12:30 - 13:15            Lunsj

13:15 - 14:00            Hvordan utvikle relasjonskompetanse v/Jan Spurkeland

14:00                        Reise ned til Ullevål Stadion

14:30 - 16:00            Langtidsplan 2020-2024 v/Espen A. Johansen

16:10 - 16:40            Rekrutteringsplaner i klubb - gruppearbeid

16:45 - 17:30            Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon

18:30                        Felles middag og utdeling av årets priser

 

Søndag 26.01.2020: 

09:30 - 10:20            Live kampskjema v/Eivind Jensen  

10:30 - 12:30            Trygg på trening «Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge»

12:30 - 13:15            Lunsj

13:15 – 14:15            Arbeidet mot seksuelltrakassering og overgrep i klubb - gruppearbeid

14:15 - 15:00            Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon

15:10 - 15:45            Klubbutvikling i NBBF

15:45 - 16:00            Avslutning

 

Informasjon om programmet:

  • Relasjonsledelse med Jan Spurkeland kan du lese mer om her. 
  • Visjon for norsk basket med Will Voight. Dette foredraget vil være med å danne et grunnlag og inspirasjon for klubbenes arbeid med levende planverk i egen klubb. 
  • Langtidsplanen 2020-2024 med Espen A. Johansen. Vi anbefaler alle deltakere å lese gjennom høringsdokumentet for best mulig diskusjonsgrunnlag. Høringsutkastet til Langtidsplanen 2020-2024 finner du her. 
  • Rekrutteringsplaner i klubb innebærer rekrutteirng av utøvere, trenere, unge ledere og andre nøkkelroller i klubben. Mange klubber jobber godt med disse oppgavene og vi ønsker under DSK å legge til rette for erfaringsutveksling, ideutveksling og diskusjon rundt temaet.
  • Live Kampskjema med Eivind Jensen 
  • "Trygg på trening"  konseptet er utarbeidet av et samarbeid mellom Redd Barna, Hordaland Idrettskrets og SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep). "Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seskuelle overgrep mot barn og unge. Arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb vil bli jobbet med gjennom gruppearbeid og diskusjon, og målet er at klubbene sitter igjen med konkrete planer for hvordan de skal jobbe med dette forebyggende arbeidet i egen klubb. 
  • Klubbutvikling med gjennomgang av tilbudet til klubbene. Her er Klubbutviklingsplanen 2020-2024.

 

Praktisk informasjon: 

NBBF oppfordrer alle klubbledere, styremedlemmer i klubb, region og forbund, ungdomsledere i klubb og andre nøkkelpersoner som har interesse for utvikling av klubb å delta på DSK. 

Påmelding til DSK gjøres via Netigate, se her. Frist for påmelding er 21. januar 2020. På lørdag kveld blir det felles middag på Thon Hotell Ullevål sammen med DST og vi håper alle deltakerne på DSK møtes her.