NBBF Basketplan24 tilpasset.png

Basketplan24 - høringsutkast

Vi ber organisasjonen om innspill til ny langtidsplan for perioden 2020-2024.
 
Etter innspill på Det Store Klubbledermøtet utvides høringsfristen, dette for å sikre enda flere innspill og forankring i miljøet.
 

Strategiplan 2016-2020 går inn i sin siste fase og skal erstattes av nytt planverk. Arbeidstittelen til ny overordnet plan er «Basketplan 24» og skal til behandling på Basketballtinget 2020. Basketplan 24 er norsk basketball sin overordnede langtidsplan for perioden 2020-2024.

Prosessen ble startet i mars 2019 og er beskrevet i bildet under. Fokuset har vært og er at vi skal sikre god involvering og forankring i organisasjonen.

NBBF arbeidsprosess Strategiplan 2020-2024 bilde oppdatert.jpg

 

Hovedessensen i høringsutkastet:

  • Forenklet og mer overordnet enn tidligere
  • Beholdt nåværende visjon og verdier
  • Nytt virksomhetshus/oppbygning
  • Endret planhierarki og beslutningsnivåer for planverket

 

Høringsfrist er satt til:

Søndag 16.februar

Høringssvar sendes til espen.johansen@basket.no

Høringssvaret sendes i eget dokument, ikke direkte i epost.

 

Last ned høringsutkastet her: BASKETPLAN 24 - HØRINGSUTKAST

Les Strategiplan 2016-2020 her: PLANVERK

 

Spørsmål rettes til Espen A. Johansen

espen.johansen@basket.no  - tlf. 458 76 123