DST 11 Foreleser Jan Spurkeland.JPG

DST 2020: Jan Spurkeland

Relasjonsnestor Jan Spurkeland vil dele med oss om relasjonsledelse.
 

​Jan Spurkeland er en ettertraktet foreleser og har innen relasjonskompetanse bidratt innenfor flere felt, blant annet skole, næringsliv og idrett. Jan gjorde et stort inntrykk gjennom sine foredrag på barne- og ungdomskonferansen i høst og deltakerne rett i hjertet med sitt budskap. Det er derfor gledelig at vi kan presentere Jan Spurkeland som foreleser på Den Store Trenerhelgen for å dele av sin kunnskap om relasjonskompetanse. 

Jan har lang erfaring fra offentlig skole som lærer, rådgiver, rektor og skolesjef. I tillegg til erfaring fra lederutvikling og personalarbeid i Statoil. Han har skrevet fem fagbøker innen ledelse og relasjonsarbeid og han leder i dag fagnettverket Relasjonsledelse i Norge.

Tematikken om relasjoner er relevant på alle nivåer og gjør seg spesielt gjeldende for trenere i deres arbeid med lag og spillere. For å skape gode lag, spillere og ikke minst en arena hvor spillere opplever trygghet vil kompetanse om relasjoner være viktig for trenere. 

Forelesningene lørdag 25. januar i Auditorium Innsikt:
Kl 10:45 Relasjonsledelse
kl 13:15 Hvordan utvikle relasjonskompetanse