Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Basketballtinget 2020
Basketballtinget 2020 tilpasset (1).png

Basketballtinget 2020

Basketballtinget arrangeres digitalt for første gang. Nå er innkallingen sendt ut.

Det 35. ordinære Basketballtinget arrangeres digitalt 26. september.

I år blir Basketballtinget gjennomført heldigitalt, ved bruk av den digitale møtetjenesten GoPlenum. Alle delegater må gjennomføre opplæring før Tinget. Opplæring vil bli gjennomført 21.-23.09.2020.

Vi har som for tinget i 2018 etablert en temaside her på basket.no, hvor relevant informasjon og dokumenter publiseres fortløpende. Tinget er i år digitalt og tingdokumentene blir gjort tilgjengelig gjennom tjenesten GoPlenum. Det vil komme en egen nedtrekksmeny for spørsmål angående GoPlenum.

 

Forslag som ønskes tatt opp på Tinget må være styret i hende senest 29.08.2020, jfr. NBBFs lov § 14 (2). Forslagene skal føres inn i mal lagt ut på hjemmesiden og skal inneholde nåværende lov-/reglementstekst, forslag til ny lov-/reglementstekst og begrunnelse.
Forslag sendes til axel.langaker@basket.no

 

Saksdokumentene til Tinget legges ut på våre nettsider og i GoPlenum senest 12. september 2020.
Vi minner om at klubber har forslagsrett selv om de ikke har deltagerrett på det digitale Tinget.

Følgende dokumenter følger med innkallingen og er også tilgjengelig på temasiden, dette sendes også pr. epost til epostadresser lagret av klubbene selv i idrettens systemer. Frister som innsending av forslag, fullmakt og påmelding er beskrevet i de vedlagte dokumentene.

INNKALLING

PÅMELDINGSSKJEMA

FULLMAKTSKJEMA

VEILEDER FOR FORSLAG TIL LOV- OG REGLEMENTSENDRINGER

MAL FOR INNKOMNE SAKER

VALGKOMITEENS INSTILLINGER

Påmelding
I henhold til NBBFs lov § 15 (2) må NBBF ha mottatt fullmakten senest innen 5 dager før Basketballtinget. Frist søndag 20.09.2020.
Fullmakt og påmelding sendes til merete.andersen@basket.no

 

OPPDATERT LOV IHT. VEDTAK FATTET PÅ IDRETTSTINGET 2019 (gjeldene fra 01.01.20):

NBBFs LOV (uten endringsmarkeringer i PDF)
NBBFs LOV (med endringsmarkeringer i WORD)

Basketballtinget vil også i år streames live. Mer informasjon om hvor du finner streamen, kommer i uken før Tinget.

 

Kontaktinfo til ansatte som jobber med tinget finnes på temasiden, lenke til temasiden: Basketballtinget 2020