Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / Skal dere ha årsmøte? Gjør det på riktig måte
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Skal dere ha årsmøte? Gjør det på riktig måte

Nå er det årsmøtesesong og da er det viktig at klubbene passer på å gjennomføre på riktig måte. Årsmøtet legger grunnlaget for bl.a. om klubben blir Godkjent Klubb eller ikke.

Å gjennomføre årsmøtet korrekt i et idrettslag er av avgjørende betydning for den sunne og effektive driften av organisasjonen. Årsmøtet utgjør en sentral arena der medlemmene samles for å diskutere, godkjenne viktige beslutninger og velge ledere som vil styre idrettslaget det kommende året. Riktig gjennomføring av årsmøtet sikrer at alle medlemmer har anledning til å gi innspill, komme med forslag og stemme over beslutninger som påvirker retningen og utviklingen av idrettslaget. Årsmøtet må forholde seg til de frister og kriterier beskrevet i NIFs lov. Dette innebærer bl.a.: 

  • Innkallingen sendes ut minst 4 uker før årsmøtet.
  • Årsmøtet må gjennomføres før utgangen av mars.
  • Deltakere på årsmøtet må ha betalt medlemskontingent for å være stemmeberettiget.

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag må gjennomføre et årsmøte innen fristen 31. mars. Det er utarbeidet maler og verktøy for å forenkle arbeidet. NIF henviser til kriterier som må gjøre før, under og etter årsmøtet. NBBF har laget et årshjul for klubbdrift som er nyttig for klubbers drift og rutiner.

 

For å støtte klubbene gjennom denne prosessen, tilbyr NBBF en omfattende Klubbguide med nyttige lenker og maler som veileder klubben i gjennomføringen av årsmøtet. Lenke: Klubbguide (basket.no)

Godkjent klubb er en del av NBBFs Klubbutviklingsplan og bidrar til forenkling av klubbdrift og økt kompetanse i klubb. Godkjent Klubb har flere viktige elementer som å ha godkjent årsmøte og ha et elektronisk medlemssystem. 

Følg lenken til Godkjent Klubb TITTEL (basket.no)NBBF anbefaler alle klubber å søke om Verdistempel.

«NBBFs Verdistempel» er et konsept som ble lansert av Norges Basketballforbund for å gi klubbene verktøyene de trenger for å ha gode rutiner for klubbdrift. Målet med verdistempel er å fjerne tilfeldighetene og gi et like godt tilbud til alle medlemmene uavhengig av hvem som innehar rollene som kreves for å drive klubben. Verdistempelet er med på vise at dere er en klubb som driver godkjent og utviklende aktivitet etter NBBFs retningslinjer. Dette belønnes med ulike goder som bl.a. søknad om støtte fra ulike fond.

Følg lenken til landingssiden: NBBFs Verdistempel (basket.no)

Før årsmøtet