Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Kompetansekrav for å være hovedtrener i Ungdoms-NM
Arkivfoto NBBF
Arkivfoto NBBF

Kompetansekrav for å være hovedtrener i Ungdoms-NM

For å kunne være hovedtrener, med de rettigheter det gir ifm. kamp på UNM, må man inneha et visst kompetansenivå. Dette ble i perioden 2016-2020 innført for å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere.

 

For å kunne være hovedtrener på U16 NM må treneren ha gyldig sertifisering som trener1.

For å kunne være hovedtrener på U19 NM må treneren ha gyldig sertifisering som trener2.

 

Vi viser ellers til informasjon på basket.no: https://www.basket.no/for-deg/for-deg---trener/trenerlisens/

NB! Dette kompetansekravet gjelder både for kvalifiseringene og sluttspillene.

 

Viser til tidligere artikler omhandlende UNM:

Planlegging for oppmelding av lag til neste års UNM (basket.no)

Påmelding til UNM åpen (basket.no)

 

Det vil under sesongens UNM kvalifiseringer og sluttspill utføres sjekk hvor trenerne må kunne dokumentere at de har gyldig sertifisering som trener1 og trener2. Dommerne i disse turneringene vil ha fokus på at lagene overholder reglene for hvem som kan coache underveis i kampene.

 

Det kan søkes dispensasjon fra kravene, dette gjøres til Forbundsstyret via NBBFs Generalsekretær: espen.johansen@basket.no – Vi ber om at en slik dispensasjonssøknad gjøres i god tid før gjeldende turnering, dette for å sikre at vi skal rekke å behandle saken.

 

Spørsmål knyttet til trenersertifisering kan rettes til Kevin Juhl-Thomsen: kevin.juhl-thomsen@basket.no

Spørsmål knyttet til dispensasjonssøknad kan rettes til Espen A. Johansen: espen.johansen@basket.no